Bölümümüz akademisyenlerinin çalismalari Web of Science indeksli dergilerde yayınlanmıştır.

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Sevinç Gülseçen'in yazarları arasında olduğu "Improving soft skills based on students’ traces in problem-based learning environments" isimli araştırma makalesi  Social Sciences Citation Index® ve SCOPUS gibi önemli indekslerde taranan "Interactive Learning  Environments" isimli dergide yayınlanmıştır. Yapılan araştırmanın temel amacı öğrencilerin "soft skills" becerilerini ve dolayısıyla bilişsel becerilerini,bir yazılım projesi geliştirmeye dayanan problem bazlı bir öğrenme ortamına  paralel olarak geliştirmektir. Çalışma sonuçları,  çoğu öğrencinin bilişsel ve "soft skills" becerilerinin geliştirildiğini göstermektedir. 

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.

Bölümümüz Araştırma Görevlilerinden Denizhan Demirkol'un yazarları arasında olduğu, "Measuring perceived usability of university students towards a student information system (SIS): A Turkish university case" isimli çalışma Science Citation Index Expanded (SCI-e) ve SCOPUS gibi önemli indekslerde taranan Technology in Society dergisinde yayınlanmıştır. Dünya'da en yaygın şekilde kullanılan kullanabilirlik testi SUS'ın resmi Türkçe versiyonunun uygulaması ile birlikte bulunduğu bu çalışma, tasarım ve servislerininin kullanılabilirliğini pratik bir şekilde ölçmek isteyenlerin ilgisini çekecektir.  

Makaleye ulaşmak için tıklayınız.


Galeri