Covid-19

Dünyayı etkisi altına alan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) günlük yaşantımızın neredeyse tek gündem maddesi haline gelmiştir. Bu süreçte farklı kaynaklardan birçok bilgi paylaşılmaktadır. Bununla birlikte paylaşılan bilgilerin de güvenilirliği, doğruluğu, kaynağı vb. faktörler de tartışılır hale gelmiştir. Bu durum Bilgi Yönetimi konusunun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Ancak doğru bir bilgi yönetimi ile sağlık sisteminin işlerliğinden güvenliğin sağlanmasına, eğitim süreçlerinin devamlılığı ve etkinliliğinden ekonomik dengenin sağlanmasına, toplumsal psikolojik desteğin sağlanması ve toplumların yönlendirilmesinde etkin stratejilerin geliştirilmesi ve doğru kararların alınması sağlanabilir.

Uğraş alanlarından biri veri ve bilginin yönetimi olan Enformatik Anabilim dalımız kendi uzmanlık alanı olarak bu süreci Bilgi Yönetimi açısından ele almıştır. Bu doğrultuda Doktora Programımız Bilgi Yönetimi dersi kapsamında Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, Arş. Gör. Dr. Fatma Önay Koçoğlu ve dersi alan öğrencilerimiz Eğitim Süreçleri-Uzaktan Eğitim ve Öğrencilerin Beklentileri, İşletmeler Üzerinde Sürecin Etkileri-Evden Çalışma ve Ekonomik Etkiler, Bilgi Kirliliği ve Olası Sonuçları, Yapay Zeka Yöntemlerinin Süreçte Etkin Kullanımı ve benzeri birçok konuyu "Bilgi Yönetimi" bakış açısı ile irdelemiştir.

Bu kapsamda oluşturulan materyaller bu sayfa altında genel paylaşıma açılmıştır.

Not: Değerli okuyucular materyallerimizi paylaşmanız durumunda lütfen kaynak belirtiniz.