Bölümümüz

Değerli Akademisyenler, Sevgili Öğrenciler;

İstanbul Üniversitesi’nin en genç bölümlerinden biri olan Enformatik Bölümü web sitesine hoş geldiniz! Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bölümümüzü – bizleri ve  faaliyetlerimizi – daha iyi tanıyacaksınız. Yurt dışında ülkemize kıyasla çok daha popüler olan enformatik (informatics), Türk Standartları Enstitüsü tarafından “bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflandırılması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknoloji ile ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalı” olarak tanımlamıştır. Enformatik aynı zamanda, insanların teknolojiyi nasıl değiştirdikleri ve teknolojinin insanları nasıl değiştirdiği ile ilgilenen bir disiplindir. Ülkemizde diğer üniversitelerin Enformatik Bölümleri gibi T.C. YÖK’ ün 17 Haziran 1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı gereğince kurulan bölümümüz, 2003 yılında Yüksek Lisans (YL) eğitimine başlamıştır. Bölümümüzde Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıtlı 74 Yüksek Lisans, 6 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans ve 48 Doktora öğrencimiz bulunmaktadır. Bilişim sektörü ve bilişim sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişkiler içerisinde olan bölümümüz, önemli ulusal ve uluslararası toplantıların da düzenlenmesini ve ev sahipliğini üstlenmiştir ve üstlenmeye devam etmektedir. Bölümümüzün sunduğu bazı avantajları sıralayacak olursak:

 • Eğitim öğretim yılının başında tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız ile tanışma toplantısı gerçekleştirilmektedir. Bu sayede sene başında öğrencilerimiz, bölümümüzde ders veren öğretim elemanları ile tanışmakta, dersler hakkında bilgi edinmekte ve yine öğretim üyelerimizin danışmanlığında ders seçimi işlemlerini gerçekleştirmektedir.
 • Bölümümüz sıklıkla sektörde çalışmakta olan kişiler tarafından tercih edildiğinden, öğrencilerimizin derslere katılabilmesi için ders saatleri öğrencilere göre, esnek bir biçimde ayarlanmakta ve yüksek lisans ve doktora programlarımızda dersler genellikle iki ya da üç güne toplanmaktadır.
 • Bölümümüz doktora öğrencileri Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, üniversitemizin/diğer üniversitelerin farklı programlarından dersler alabilmektedir.
 • Öğrencilerimiz tez aşamasında, üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından tez projelerine başvurabilmekte, yüksek lisansta 7.000TL, doktorada 15.000TL destek sağlayabilmektedir.
 • Bölümümüzün dâhil olduğu Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarına katılarak yurt-içi ve yurt-dışında farklı tecrübeler kazanabilmektedir.
 • Öğrencilerimiz, bölümümüzde Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci olarak çalışabilmektedir. Her dönem seçimi gerçekleştirilen bu öğrencilerimiz, ilanda belirtilen nitelikler ve sorumluluklar çerçevesinde, bölümümüz öğretim elemanlarınca verilen görevleri yerine getirmekte ve üniversitemiz tarafından da sembolik bir ücret ile ödüllendirilmektedirler.

Değerli meslektaşlarıma ve öğrencilerimize “Sıcak eğitim ortamımıza hoş geldiniz!” demekten mutluluk duyar, başarılı bir dönem geçirmenizi temenni ederim.


Saygılarımla

Prof. Dr. Sevinç Gülseçen

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Başkanı

Bölüm Başkanımızın “Enformatik Bölümü ve Türkiye için Enformatik” konulu röportajı için tıklayınız.

ENFORMATİK NEDİR?

Türk Standartları Enstitüsü tarafından “bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflandırılması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknoloji ile ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalı” olarak tanımlanan Enformatik aynı zamanda, insanların teknolojiyi nasıl değiştirdikleri ve teknolojinin insanları nasıl değiştirdiği ile ilgilenen bir disiplindir. Enformatik (Informatics) bilim alanı bilginin toplanması, sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletilmesi ve sunumu gibi fonksiyonları yerine getiren Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) tabanlı Bilgi Sistemlerinin kurulması, sürdürülmesi ve kullanımı ile ilgili araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Bir meslek dalı olarak Enformatik, Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.​

Enformatik Bölümümüz T.C. YÖK’ ün 17 Haziran 1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı gereğince kurulmuş ve 2003 yılında da Fen BilimleriEnstitüsü bünyesinde YL eğitimi, 3 yıl sonra da Doktora eğitimi vermeye başlamıştır. Bu tarihlerden itibaren Bölümümüzün misyonu ve vizyonu çerçevesinde, üniversitemizin ihtiyacı olan önemli bilgi sistemleri geliştirilmiş ve üniversitemizin idari ve akademik personelinin kullanımına sunulmuştur. Örnek olarak,

 • Evrak Takibi Otomasyonu sistemi,
 • Eğitimde Yeniden Yapılanma Bilgi ve İletişim Sistemi (EYYBIS),
 • Erasmus giden öğrenci takip sistemi,
 • Fen Bilimleri Enstitüsü Web Portalı (Bilgi Sistemi)
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Portalı (Bilgi Sistemi)
 • Avrasya Enstitüsü Web Portalı (Bilgi Sistemi)
 • Konferans Yönetim ve Takip Sistemi (Uluslararası FutureLearning Konferansları için) COMAS

Günümüzde bu sistemlerin bir kısmı ISKOP bünyesine alınmış ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bu geliştirme çalışmalarının koordinasyonunu 2 yıl yürütmüş olan Bilişim Koordinasyon Kurulu da yine bölümümüzün önerileri doğrultusunda kurulmuş ve çalışmalarını yürütmüştür. Bilişim sektörü ve bilişim sivil toplum kuruluşları ile  yakın ilişkiler içerisinde olan bölümümüz, önemli ulusal ve uluslararası toplantıların da düzenlenmesini ve ev sahipliğini üstlenmiştir ve üstlenmeye devam etmektedir. Bu toplantılardan bazıları Future Learninig (Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı), Uluslararası Enformatik Çerçevesinde İncelemeler Kongresi (ICSFI), R ile Veri Madenciliği Yaz ve Kış Okulları, Türkiye’de İnternet Konferansı (İnet-tr), İnternet Haftası Etkinlikleri (InfoDay), ISSEP 2014, Uluslararası Semiotik Konferansı 2015 :Otantikten Enformatiğe şeklinde sıralanabilir.

Bölümümüz öğretim üye ve yardımcıları tarafından Türkçe literatürümüze kazandırılmış birçok kitap bulunmaktadır:


 • "Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları", Prof. Dr. Orhan Torkul, Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Gültekin Çağıl ve Dr. M. Kürşad Uçar M. K. (Eds.)
 • "R ile Veri Madenciliği Uygulamaları", -Prof. Dr. Erdal Balaban, Dr. Elif Kartal (Eds.)
 • “Bilgi Yönetimi: Bilgi Türeticileri, Büyük Veri, İnovasyon, Kurumsal Zeka” – Prof. Dr. Sevinç Gülseçen (Ed.)
 • "Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi: Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları”-Prof. Dr. Erdal Balaban, Dr. Elif Kartal
 • "Biyoenformatik DNA Mikrodizi Veri Madenciliği” – Yrd.Doç.Dr. Yalçın Özkan, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Erol
 • “Bilgi ve Bilginin Yönetimi” – Doç. Dr. Sevinç Gülseçen (Ed.)
 • “C ile Programlamaya Giriş” – Doç. Dr. Sevinç Gülseçen, Araş. Gör. Elif Kartal Karataş

Öğrenci sayısının ve talebin gün geçtikçe katlanarak arttığı bölümümüzün sunduğu bazı olanaklar şunlardır:

 • Bölümümüz farklı alanlardan akademisyenlerle her tür disiplinler arası eğitim-öğretim ve benzeri etkinliğe açık, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de, lisansı matematik, fizik, biyoloji, astronomi, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, işletme vb. olan pek çok öğrencimiz bulunmaktadır. Diğer alanlardan yüksek lisans programımıza başvuru yapan öğrencilerimiz, bölümümüzce uygun görülürse Bilimsel Hazırlık okumakta ve bu öğrencilerin programımız için gerekli alt yapıyı oluşturması sağlanmaktadır.
 • Eğitim öğretim yılının başında tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız ile tanışma toplantısı gerçekleştirilmektedir. Bu sayede sene başında öğrencilerimiz, bölümümüzde ders veren öğretim elemanları ile tanışmakta, dersler hakkında bilgi edinmekte ve yine öğretim üyelerimizin danışmanlığında ders seçimi işlemlerini gerçekleştirmektedir.
 • Bölümümüz sıklıkla sektörde çalışmakta olan kişiler tarafından tercih edildiğinden, öğrencilerimizin derslere katılabilmesi için ders saatleri öğrencilere göre, esnek bir biçimde ayarlanmakta ve yüksek lisans ve doktora programlarımızda dersler genellikle iki ya da üç güne toplanmaktadır.
 • Bölümümüz doktora öğrencileri Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, üniversitemizin/diğer üniversitelerin farklı programlarından dersler alabilmektedir.
 • Öğrencilerimiz tez aşamasında, üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından tez projelerine başvurabilmekte, yüksek lisansve , doktora çalışmalarında maddi destek sağlayabilmektedir.
 • Bölümümüzün dâhil olduğu Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarına katılarak yurt-içi ve yurt-dışında farklı tecrübeler kazanabilmektedir. Bölümümüzün birçok ülke ile ikili anlaşması mevcut olup, öğrencilerimizin bir kısmı değişim programları vasıtasıyla Fransa, Lüksemburg, Polonya ve Litvanya’da bulunmuştur.
 • Bölümümüz Kasım 2012 tarihinden itibaren Oracle’ın Yükseköğretim kurumlarına yönelik işbirliği projelerinden “Oracle Academy – Advanced Computer Science (İleri Bilgisayar Bilimleri)” programının üyesi olmuştur. Oracle Academy – Advanced Computer Science üyeliği kapsamında bölümümüz eğitmenleri ve öğrencilerine çeşitli eğitim fırsatları ve avantajlar sunulmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz;
  • Oracle Türkiye’nin organize ettiği eğitimlere ücretsiz,

  • Oracle University eğitimlerine %50 indirimle,

  • Oracle sertifika sınavlarına ise %25 indirimle katılabilecekler,

  • Oracle Press yayınlarını %50 indirimle alabileceklerdir.

Öğrencilerimiz, bölümümüzde Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci olarak çalışabilmektedir. Her dönem seçimi gerçekleştirilen bu öğrencilerimiz, ilanda belirtilen nitelikler ve sorumluluklar çerçevesinde, bölümümüz öğretim elemanlarınca verilen görevleri yerine getirmekte ve üniversitemiz tarafından da sembolik bir ücret ile ödüllendirilmektedirler. Ülkemizde de gittikçe önemi fark edilen Enformatik Bölümümüz, disiplinler arası iş birliğinde bir odak olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda hem akademik camiaya hem de iş dünyasına ulusal ve uluslararası platformlar da kapılarını açmaktadır.

Bu sayfayı incelediğinize göre size de dokunacağız demektir; Hoş Geldiniz.

İstanbul Üniversitesi’nin “e-Üniversite” olma yolundaki yapılanmasında, E-öğrenim sürecini hayata geçirecektir. Üniversitemizin dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmasına yönelik başta e-üniversite olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki eğitim, araştırma ve uygulamaların geliştirilmesinde anahtar rol oynamaktır. İlkelerimiz;

1)Disiplinlerarası yaklaşım,

2)Bilişim sektörünün ihtiyacına duyarlılık,

3)Bilginin paylaşımına özen gösterme,

4)Etik ilkelere bağlılıktır.

Temel politikalarımızı ve önceliklerimizi belirtmiş olduğumuz temel ilkeler doğrultusunda oluşturmaktayız.

Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine ve Üniversitemizin akademik ve idari personeline, Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda eğitim yolu ile bilgi desteği vermek.

Üniversitemizin çeşitli birimlerinin ihtiyacı olan Bilgi Sistemleri ile Otomasyon Sistemlerinin geliştirilmesine destek olmak.

Ülkemizin bilgi toplumu olma yolundaki çabaları desteklemek üzere Sivil Toplum Kuruluşları ve bilişim sektörü ile işbirliği yapmak ve ortak faaliyetlerde bulunmak.Doğu ile Batıyı, geçmişle geleceği buluşturan, evrensel değerleri ve etik kuralları benimsemiş yönetimi ve çalışanlarıyla, insanlığın maddi ve manevi mutluluğu için insan hakları ve evrensel demokrasi ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bir yaşam düzeyinin sağlanmasına öncülük eden ve bunu ilke edinen, ülkemizin ilk ve en büyük üniversitesi olarak;

 • Yönetim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, idari ve destek ile topluma hizmet süreçlerinde; “Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi”ni benimseyen, uygulayan ve etkinliğini sürekli iyileştiren,
 • Ulusal ve uluslararası kurumlarda öncelikle tercih edilen mezunlar yetiştiren,
 • Mezunları ile işbirliği içinde olan ve ilişkilerini sürekli geliştiren,
 • Çağdaş ve üretime yönelik bilgi ve teknoloji üreten,
 • Ulusal ve uluslararası alanda etkili, rekabetçi ve sonuç alıcı işbirlikleri geliştiren,
 • Küreselleşen dünyanın değişen şartları doğrultusunda, paydaşlarımıza değer katan yenilikler yapabilen,
 • Çalışanlarını takım ruhu ile başarıya odaklayan, destekleyen ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini güvence altına alan,
 • Tüm paydaşların şimdiki ve gelecekteki beklentilerini dikkate alan ve gerekli planlamayı yapabilen,
 • Sivil Toplum Kuruluşları, özel ve kamu kurumları ile karşılıklı faydaya dayalı bilgi transferinde bulunan,
 • Öğrencilerine ve çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan,
 • Sosyal sorumluluklar kapsamında projeler üreten ve yürüten,
 • Toplumun vicdanı ve sesi olma sorumluluğu ile hareket eden,
 • Sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle, gelecek nesillere yaşanılabilir bir doğa ve çevre bırakmayı temel anlayış kabul eden,
 • ve geleceği tasarlayan, dünyanın önde gelen üniversitelerinden birisi olmak

Kalite Politikamız” dır.

Bölümümüz bünyesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir (27/06/2016).

 • Web Sitesi Hazırlama
 • Web Tabanlı Uygulama Geliştirme
 • Mobil Uygulama Geliştirme
 • Otomasyon Sistemleri İçin Veri tabanı Geliştirme
 • Yazılım Projeleri İçin Sistem Analizi
 • Yazılım Dokümantasyonu Oluşturma
 • Tersine Mühendislik (Reverse Engineering) ile Yazılımların Dokümantasyonu
 • Ara yüz Tasarımı
 • Görsel Tasarımı (Afiş, poster, vb.)
 • İstatistiksel Veri Analizi
 •  Veri Madenciliği Yöntemleri ile Veri Analizi
 • Web Sitesi Erişilebilirlik / Kullanılabilirlik Analizi
 • Kod İntihal Tespiti
 • Danışmanlık:
  • Veri Madenciliği
  • SPSS
  • Büyük Veri
  • Bulut Bilişim
  • RasberryPi
  • Programlama
  • Veri tabanı
  • Güvenlik
  • Yazılım projelerinde insan sorunları (kaynakları ve ne yapılabilir)

  Bölümümüz Öğretim Üye ve Elemanları Tarafından Hazırlanmış ve Satışta Olan Kitaplar

  "Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları II", Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, Prof. Dr. Orhan Torkul, Prof. Dr. Alper Fığlalı, Doç. Dr. İ. Hakan Selvi, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu ve Dr. M. Kürşad Uçar M. K. (Eds.)​

  "Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları", Prof. Dr. Orhan Torkul, Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Gültekin Çağıl ve Dr. M. Kürşad Uçar M. K. (Eds.)​

  "R ile Veri Madenciliği Uygulamaları", -Prof. Dr. Erdal Balaban, Dr. Elif Kartal (Eds.)

  “Bilgi Yönetimi: Bilgi Türeticileri, Büyük Veri, İnovasyon, Kurumsal Zeka” – Prof. Dr. Sevinç Gülseçen (Ed.)

  "Veri Madenciliği ve Makine Öğrenmesi: Temel Algoritmaları ve R Dili ile Uygulamaları”-Prof. Dr. Erdal Balaban, Dr. Elif Kartal

  "Biyoenformatik DNA Mikrodizi Veri Madenciliği” – Yrd.Doç.Dr. Yalçın Özkan, Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Erol

  “Bilgi ve Bilginin Yönetimi” – Doç. Dr. Sevinç Gülseçen (Ed.)

  “C ile Programlamaya Giriş” – Doç. Dr. Sevinç Gülseçen, Araş. Gör. Elif Kartal Karataş

  Makaleler 2019

  Emre, İ. E., Erol, N., Ayhan, Y. İ., Özkan, Y., & Erol, Ç., 2019, “The Analysis of The Effects of Acute Rheumatic Fever In Childhood On Cardiac Disease With Data Mining”, International Journal of Medical Informatics, 123:68-75. (SCI- 2.957)

  Makaleler 2018

  Bütün M., Selçuk M., Akadal E., Gülseçen S., "Kamu Spotlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma", Selçuk İletişim, cilt.11, ss.273-291, 2018

  Emre İ.E., Akadal E., Gülseçen S., "ÖRGÜN VE UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN KULLANILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ WEB SİTESİ", Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.12-22, 2018

  Makaleler 2017

  Gürbüz H., Evlioğlu B., Erol Ç., Gülseçen H., Gülseçen S., "What’s the Weather Like Today?”: A computer game to develop algorithmic thinking and problem solving skills of primary school pupils", Education and Information Technologies, vol.22, pp.1133-1147, 2017

  Emre İ.E., Erol Ç., "Veri Analizinde İstatistik mi Veri Madenciliği mi", Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt.10, ss.161-167, 2017

  Sasani H. , Kayhan A., Zaim Gökbay İ., Sasani M., Köse S., Gökçe A., "Comparison of 3d reformat computed tomography images using different softwares: do they have an incremental value in 3D imaging?", BİOMEDİCAL RESEARCH-INDİA, vol.28, pp.379-384, 2017

  Budak V.Ö., Erol Ç., Gezer M., "KURUMSAL BİR MOBİL WEB SİTESİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ", Electronic Journal of Vocational Colleges, cilt.7, ss.15-26, 2017

  Özen Z., Kartal E., Emre İ.E., "A Case Study on Improving E-Learning Services Using Google Analytics in Turkey", International Journal of E-Adoption (IJEA), vol.9, pp.26-37, 2017

  Çelik S., "Applying Web Usage Mining for the Analysis of Web Log Files", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. E.A. İşletme Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, cilt.46, ss.62-75, 2017

  Satman M.H., Akadal E., “Machine-coded genetic operators and their performances in floating-point genetic algorithms”, International Journal of Advanced Mathematical Sciences, vol.5, pp.8-19, 2017.

  Satman M.H., Akadal E., mcga: R Implementation of the Machine-coded Genetic Algorithms, British Journal of Mathematics & Computer Science, 20 (2), 2017

  Koçoğlu F.Ö., Emre İ.E., Erol Ç., "Observation of Success Status of Employees in E-Learning Courses in Organizations with Data Mining", International Journal of E-Adoption (IJEA), no.1, pp.38-49, 2017

  Bildiriler 2017

  Aydemir E., Gülseçen S., "Forecasting of Daily Passenger Numbers at Bus Stop With Artificial Neural Networks", International Conference on Advances and Innovations in Engineering, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, ss.1125-1125.

  Gülseçen S., Kula A., Erol Ç., Tolun Tayali S., "New Educational Leadership: Next Generation", World Education Day-2017(WED-2017), Dalian, ÇIN HALK CUM., 27-29 Eylül 2017, pp.10-10.

  Alsadi M., Akadal E., Çelik S., Erol Ç., Gülseçen S., "Bir Web Sayfası Bileşenlerinin Yerleşiminin Kısa Süreli Hafıza Kapasitesi Üzerine Etkisi", 19. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, AKSARAY, TÜRKIYE, 8-10 Şubat 2017, ss.1-1.

  Budak V.Ö., Erol Ç., Gezer M., "An Add-On Suggestion for Improving User Experience on Websites", Managment INformation Systems Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2017, pp.45-45.

  Özen Z., Kartal E., Emre İ.E., Gülseçen S., Sharma S.K., "Predicting E-Learning Readiness of Learners with Data Mining Techniques", The International Educational Technology Conference (IETC) 2017, Cambridge, ABD, 16-18 Ağustos 2017, vol.2, pp.120-120.

  Kartal E., Özyaprak M., Özen Z., Şimşek İ., Köse Biber S., Biber M., et al., "Asking Right Questions for Identification of Gifted and Talented Student Candidates: A Machine Learning Approach", The International Educational Technology Conference (IETC) 2017, Cambridge, ABD, 16-18 Ağustos 2017, vol.2, pp.272-272.

  Ülker D., Barış M., Özen Z., Kartal E., "Developing Web Based Decision Support System for Customer Relationship Management (CRM) Software Selection", 4th International Management Information Systems Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2017, pp.183-183.

  Yılmaz İ.G., Aygün D., Kartal E., Özen Z., "Twitter Data Analysis in Automotive Sector: Tips for Driving Faster in Market", 4th International Management Information Systems Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2017, pp.57-57.

  Çelik S., "An Assessment Method for Employees Performance Evaluation Using Cluster Analysis", International Academic Conference, Floransa, ITALYA, 13-16 Eylül 2017, pp.9-9.

  Alsadi M., Akadal E., Çelik S., Erol Ç., Gülseçen S., "Bir Web Sayfası Bileşenlerinin Yerleşiminin Kısa Süreli HafızaKapasitesi Üzerine Etkisi", 19. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, AKSARAY, TÜRKIYE, 8-10 Şubat 2017, ss.1-1.

  Akadal E., Satman M.H., "Ham verilerin genetik algoritmalarla ilişkisel veritabanlarına dönüştürülmesi", 4. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2017, pp.187-187.

  Koçoğlu F.Ö., Özcan T., Baray Ş.A., "Data Mining Methods for Solving Customer Churn Analysis Problem", 4th International Management Information Systems Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Ekim 2017, pp.197-198.

  Koçoğlu F.Ö., Özcan T., "IMPORTANCE OF DATA MINING IN ACCESS TO KNOWLEDGE AS AN INTELLECTUAL CAPITAL AND A STUDY ON CHURN ANALYSIS", International Conference of Management Economics and Business, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2017, pp.1-1.


  Kitap Bölümleri 2018

  Satman M.H., Akadal E., "İstatistikte Optimizasyonun Yeri ve Evrimsel Optimizasyon Algoritmaları", Ekonometride Güncel Konular, Terzioğlu M. K., Dal S., Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.105-120, 2018

  Kitap Bölümleri 2017

  Özdemir Ş., Ayvaz Reis Z., "Veri Madenciliği ve Etik", RapidMiner ile Veri Madenciliği, Çelik U., Akçetin, E., Gök, M. , Ed., Pusula Yayıncılık, İstanbul, ss.53-62, 2017.

  Gezer M., Saylan S., "Makine Öğrenmesi Kütüphaneleri", Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları, Orhan Torkul, Sevinç Gülseçen, Yılmaz Uyaroğlu, Gültekin Çağıl, . M. Kürşad Uçar, Ed., Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, ss.53-64, 2017.

  Gezer M., "Python ile Görüntü İşleme", Mühendislikte Yapay Zeka Uygulamaları, Orhan Torkul, Sevinç Gülseçen, Yılmaz Uyaroğlu, Gültekin Çağıl, . M. Kürşad Uçar, Ed., Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınları, Sakarya, ss.65-79, 2017.

  Özen Z., Kartal E., Gülseçen S., "Yapay Zekâ ve Yapay Sinir Ağları", Bilgisayar Bilimine Giriş, Çölkesen T. R., Aliefendioğlu O., Ed., Papatya Bilim Kitabevi, İstanbul, ss.523-558, 2017.

  Özen Z., Kartal E., Emre İ.E., "Eğitimde Büyük Veri", Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017, Odabaşı H. F., Akkoyunlu B., İşman A., Ed., TOJET, Sakarya, ss.106-118, 2017.

  Kartal E., Özen Z., "Dengesiz Veri Setlerinde Sınıflandırma", Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları, Torkul O., Gülseçen S., Uyaroğlu Y., Çağıl G. ve Uçar M. K., Ed., Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi Yayınevi, Sakarya, ss.109-131, 2017.

  "Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları", Prof. Dr. Orhan Torkul, Prof. Dr. Sevinç Gülseçen, Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Gültekin Çağıl ve Dr. M. Kürşad Uçar M. K. (Eds.)​

  Satman M.H., Akadal E., "İstatistikte Optimizasyonun Yeri ve Evrimsel Optimizasyon Algoritmaları", Ekonometride Güncel Konular, Terzioğlu M. K., Dal S., Ed., Gazi Kitabevi, Ankara, ss.105-120, 2018

  TAMAMLANMIŞ PROJELER

  1 İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’nun Bilgi Sisteminin Oluşturulması

  2 İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Hastanesi Projesi

  3 Transkript (Not Görüntüleme) Projesi

  4 İstanbul Üniversitesi Genel Evrak Birimi Otomasyon Projesi

  5 Akademik Çalışmalar İçin Web Üzerinden Anket Hazırlanması

  6 İstanbul Üniversitesi Genel Evrak Birimi Otomasyon Projesi

  7 Web Üzerinden Genel Evrak Takip Projesi

  8 İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Otomasyonu Projesi

  9 İ. Ü. Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma Yöntemlerini Daha Etkin Bir Şekilde Kullanabilmelerinin Sağlanması

  10 Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Akademik Deneyimlerinin Artırılması

  YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER


  1 İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı Web Sitesinin Hazırlanması

  2 Transkript Projesinin Güncellenmesi

  3 İstanbul Üniversitesi Akran Eğitimi Projesi

  4 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası Hazılanması

  5.İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası Hazılanması

  6. Web Tabanlı Eğitim (e-öğrenme) Sisteminin Geliştirilmesi

  İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuarı Açıldı (İletim Gazetesi)
  Enformatik Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER) ve Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ortak çalışması ile bölümümüz bünyesinde kurulan “İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı”, üniversitemiz rektörü Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak’ın katılımıyla 19 Nisan 2016 tarihinde açılmıştır....
  Üniversiteler İnternet Haftası Etkiliğinde Buluştu (İletim Gazetesi)
  Bölümümüz ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Enformatik Bölümü işbirliği ile İnternet Haftası Etkinlikleri kapsamında 15.04.2016 tarihinde «Yeni Nesil Bilişim Uygulamaları için Güçlerimizi Birleştiriyoruz» etkinliği gerçekleştirilmiştir...
  Bilişim Öğrencilerine "En Uygun Meslek" Yazılımı (Kamu Personeli)
  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde yarın düzenlenecek olan 2. Uluslararası Dijital Yaşam Ortamları Kongresinde, bilişim sektöründeki çalışma pozisyonlarını içeren özel bir kişilik envanteri yazılımı tanıtılacak...
  İstanbul Üniversitesi’nde İnternet Haftası Etkinliği: InfoDay Tamamlandı(Abbas Güçlü ile Eğitim Ajansı)
  Etkinliğin açılış konuşmasını İÜ Enformatik Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Gülseçen yaptı. Konuşmasında İnternet Haftası’nın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Gülseçen, “İnternet Haftası’nın amacı interneti tanıtmak, büyütmek ve internet kullanımının önemini Türkiye gündemine yerleştirmektir. ...
  Hayata bir çocuk bir çocuğa hayat(Güneş)
  FMV Işık Üniversitesi Kurucu Rektörü, Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sıddık YARMAN, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İnci Zaim Gökbay, İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Enformatik Bölümü öğretim üyeleri; İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Üniversitesi tarafından desteklenen bir projeye imza attı. ...
  Suça karışan çocuklar artık hayata karışıyor (Sabah)
  Suç işlemiş veya işlemeye yatkın riskli gruptaki çocuklar artık kürek çekiyor, buz pateni kayıyor veya tarih dersleri ile rehabilite oluyor. Ayrıca psikoterapiler ile suça eğilimleri de azaltılıyor...
  Akademisyenler, çocuklarda suça eğilimleri önlemek için birleşti!(Sözcü)
  FMV Işık Üniversitesi Kurucu Rektörü, Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İnci Zaim Gökbay, İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Enformatik Bölümü öğretim üyeleri; ...
  Nafi Atuf Kansu ödülleri 13 Kasım’da(Sözcü)
  Nafi Atuf Kansu Eğitbilim Araştırmaları Ödülü töreni, 13 Kasım Cuma günü saat 18.00'de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin Tandoğan'daki konferans salonunda gerçekleştirilecek....
  Türkiye'nin İlk "Uzaktan Eğitim Tezli Mezunu" İstanbul Üniversitesi'nden Diplomasını Aldı(haberler.com)
  Türkiye'nin ilk uzaktan eğitim tezli yüksek lisans programı olan İstanbul Üniversitesi Enformatik Tezli Yüksek Lisans Programı ilk mezununu dün verdi....
  CEBİT'te, öğretmenlere yönelik akıllı tahta semineri(memurlar.net)
  Avrasya'nın bir numaralı bilgi ve iletişim teknolojileri fuarı olan CeBIT Bilişim Eurasia 6-9 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul'da düzenlecektir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler hiç şüphesiz eğitim ve öğretim hayatını da etkilemektedir....
  Uzaktan eğitim ve e-öğrenme(Telepati)
  E-öğrenme daha yeni bir olgu olmasına rağmen, uzaktan eğitimin Türkiye’de başlangıcı aslında oldukça eskidir.
  İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Doç. Dr.Sevinç Gülseçen ve T.B.V Ankara Temsilcisi Dr. Aydın Kolat ile Uzaktan eğitim ve e-öğrenme konusunda gelişmeleri tartışacağız....
  Üniversiteliler parasız-yalnız (Habertürk)
  İkisi devlet dört üniversitede yapılan araştırmaya göre devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler ayda 572 TL cep harçlığıyla İstanbul’da yaşamaya çalışıyor ...
  3.Uluslararası e-Ögrenme Konferansı Kapsamında İstanbul Üniversitesi'nde Panel(Sabah)
  İstanul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda 12.05.2010 tarihinde "Öğretim Üyelerinin e-Öğrenme'ye ilişkin tutumu: Türkiye ve Amerika Deneyimleri" konulu panel gerçekleştirilmiştir....
  Gelecek için e-öğrenme konferansı(Sabah)
  Eğitimde yeni teknolojiler neler? Geleceğin sınıfları nasıl olacak? Mobil öğrenme mümkün mü? İstanbul, önümüzdeki günlerde eğitimde yeni teknolojilerin konuşulacağı "e-öğrenme" konferansına ev sahipliği yapacak....
  Ders Google Earth(Habertürk)
  Geçen yil İlkokul İkinci siniftayken seçmeli dersler arasında bilgisayar eğitimini görünce çok sevinen oğlumun mutluluğu ilk derste yerini hüsrana bıraktı. Sadece evimizin değil, apartmanın da teknolojiden sorumlu bakam olarak, bu dersten beklentisi hayli yüksekti....
  Bilişime Kadın Eli Nasıl Değer?(bianet)
  İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle "Bilişime Kadın Eli Değerse" konulu panel düzenledi.
  Bilişim sektöründe kadının yerinin tartışıldığı panelde Türkiye'nin AB'ye göre kadın istihdamının düşük olduğuna dikkat çekildi. ...