YAPAY ZEKA YAZ OKULU

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletşim teknolojilerinin bir sonucu olarak en çok bahsi geçen konulardan biri “Yapay Zeka”dır. Yapay zeka, makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlama ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu genellikle insan zekâsının karakteristiğini alıp, bilgisayarda algoritma olarak uygulayarak gerçekleştirilmektedir. Özellikle Endüstri 4.0 ile beraber üretim sistemlerinde varlığını etkin olarak göreceğimiz yapay zeka uygulamaları için çalışmalar sağlıktan eğitime, ulaşımdan güvenliğe kadar geniş bir alanda devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi olarak “Yeni Nesil Bilişim Uygulamaları için Güçlerimizi Birleştiriyoruz: Endüstri 4.0’ın Üniversite ve Eğitime Uyarlanması Çalıştayları” ile çıktığımız yolda üç büyük ortak olarak yapay zeka ile ilgili projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Akademik çalışmaların yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrenciler ile endüstriyel uygulamacılara, geliştirilen yapay zeka çalışmalarımızı sunmak, bu alandaki ihtiyaç ve eğilimler hakkında bilgi vermek ve fikir alışverişleri için ortam hazırlamak amacıyla Sakarya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde “Yapay Zeka Yaz Okulu”nun ikincisini 5-7 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Üç gün sürecek yaz okulunda, üniversite öğretim üyeleri ve endüstriyel uygulamacılar tarafından seminer ve eğitimler verilecek, paneller düzenlenecektir. Yaz okulunun yanı sıra lisansüstü öğrenciler ve araştırmacılar için “Yapay Zeka ve Meta-Sezgisel Yöntem ve Uygulamalar” eğitim etkinliği de gerçekleştirilecektir.

Önceki yıl gerçekleştirilen Yapay Zeka Yaz Okulu’na 88 farklı üniversiteden 455 öğrenci katılmış olup, üç gün boyunca toplam 27 oturum gerçekleştirilmiştir. Bu yıl da benzer şekilde bu alanda çalışan ve/veya çalışmak isteyen yüzlerce öğrenci ve araştırmacının yoluna aktaracağımız bilgiler ile ışık tutacağımıza ve en üst seviyede yarar sağlayacağımıza inanıyoruz.

Yapay Zeka ve Meta-Sezgisel Yöntem ve Uygulamaları : http://soyyaz.sakarya.edu.tr/Portal
Yapay Zeka Yaz Okulu : http://yazsum.sakarya.edu.tr/Portal

Düzenleme Kurulu


Yaklaşan Etkinlikler

Konum