Yapay Zeka ve Veri Bilimi Çalışma Grubu

Veriden faydalı bilgiyi çıkarmanın ve bu bilgiyi karar alma aşamasında kullanmanın son derece önemli hale geldiği günümüzde sizleri aşağıda adları listelenen Veri Bilimi Seminerlerimize davet etmekten büyük bir onur duyarız.

Yer: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi EK-1 Binası, Bodrum 1, İKB-12 Dersliği Vezneciler, İstanbul

SEMİNER 1 – BİLGİ VE YÖNETİM


PROF. DR. SEVİNÇ GÜLSEÇEN
9 Mart 2018, Saat: 11:00 – 12:00

İçerik: Bilgi ve Bilginin Yönetimi, hem bireyler hem de kurum ve kuruluşlar açısından önemlidir. Bu seminer çerçevesinde, günümüzde veriden enformasyona, enformasyondan ise bilgiye yolculuk, bu yolculukta kullanılan sistemler ve “bilgi ve yönetim”e ilişkin temel kavramlar işlenecektir.

SEMİNER 2 – VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ

YRD. DOÇ. DR. ZERRİN AYVAZ REİS
9 Mart 2018, Saat: 12:00 – 13:00


SEMİNER 3 – PYTHON İLE BİLGİSAYARLI GÖRME


ÖĞR. GRV. DR. MURAT GEZER
16 Mart 2018, Saat: 11:00 – 12:00

İçerik: Görüntü işleme matematiksel yöntemler kullanılarak ölçülmüş veya kaydedilmiş olan elektronik görüntü verilerini, bilgisayar ve yazılımlar ile amaca uygun şekilde değiştirmeye yönelik çalışmalardır. Son yıllarda yapay zeka alanındaki gelişmeler ile makine öğrenmesi yöntemleri endüstriyel görüntü işleme alanında yaygın şekilde kullanılmasını sağlamıştır. 
Bilgisayarlı Görü günümüzde bir çok endüstriyel alanda otomatik olarak denetleme , sınıflandırma yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Python, 7 den 77 ye herkesin kolay bir şekilde öğrenebildiği güçlü bir programlama dilidir. Bu seminerde bilgisayarda görüntü işleme ile bilgisayarlı görme kavramları bir programlama dili ile örneklendirilerek anlatılacaktır.

SEMİNER 4 – VERİ YÖNETİMİ


ARŞ. GRV. DR. EMRE AKADAL
16 Mart 2018, Saat: 12:00 – 13:00

SEMİNER 5 – DİJİTAL DÖNÜŞÜM


ARŞ. GRV. DR. SERRA ÇELİK
23 Mart 2018, Saat: 11:00 – 12:00

İçerik: Günümüzde hemen hemen her birey hemen hemen her kurum küçük ya da büyük ölçekte veri üretmektedir. Ancak üretilen bu veri nasıl saklanacak ve de nasıl analiz edilecek? Kurumlar sahip oldukları verinin değerini biliyor mu? Minimum maliyetlerle, mevcut altyapılarında iyileştirmeyle değer yaratılabilir mi? İş süreçlerine katkısı olur mu? Piyasada rekabet avantajı sağlayabilir mi? Seminerde “Dijital Dönüşüm” kavramı irdelenerek bu sorulara cevap aranacak, farklı sektörlerden başarılı dijital dönüşüm örnekleri verilecektir.

SEMİNER 6 – ÖĞRENEN MAKİNELER


PROF. DR. M. ERDAL BALABAN & ARŞ. GRV. DR. ELİF KARTAL
23 Mart 2018, Saat: 12:00 – 13:00

İçerik: Veriye dayalı akıllı evler, akıllı şehirler, akıllı (sürücüsüz) otomobillerin hayatımıza girdiği ve toplumsal bir değişimin yaşandığı ve daha çok sosyal yaşamamızı etkileyecek bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu sürece “Dördüncü Sanayi Devrimi” ya da kısaca Endüstri 4.0 adı veriliyor.
Günümüz, üretimde otomasyonun da ötesinde bilgi teknolojilerinden, yapay zeka uzantısında geliştirilen öğrenen makinelerden ve birçok internet teknolojisinden yararlanarak sadece kas gücüne dayalı olmayan, aynı zamanda karar verebilen ve rasyonel bilgi üretebilen robotlardan yararlanma dönemidir. İşte bu seminerde, öğrenen makinelerle ilgili temel kavramlara, makinelerin karar verme sürecine, makine öğrenmesinde kullanılan algoritmalara ve bu algoritmaların seçimine yer verilecektir.

SEMİNER 7 – YAPAY SİNİR AĞLARI


ARŞ. GRV. DR. ZEKİ ÖZEN
30 Mart 2018, Saat: 11:00 – 12:00

İçerik: Bilgisayarın tarihçesine bakıldığında, bilgisayarlar ilk zamanlar sadece hesaplama ve bilgi depolama amacıyla kullanılmıştır. Daha sonraları ise, bilgisayarların donanım kapasiteleri arttıkça problemlere çözüm üreten ve insan gibi karar verme mekanizmasına sahip zeki bilgisayarlar tasarlama amacı üzerine yoğunlaşılmıştır. Yapay zekâ olarak bilinen ve bilgisayarların insanın zekâsını taklit etmesi üzerine gerçekleştirilen çalışmalar, bilgisayarların da idrak edebilme ve deneyimlerle kazanılmış bilgileri kullanabilme yeteneği olarak tarif edilmektedir.
Bu seminerde; yapay zekâ çalışmalarının bir alt disiplini olup insandaki biyolojik sinir sisteminin çalışma prensibini taklit ederek bilgisayar sistemlerine öğrenme, genelleme yapma ve hatırlama gibi yetenekler kazandırmayı amaçlayan Yapay Sinir Ağları ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır.

SEMİNER 8 – BİLGİ, İLETİŞİM VE İNSAN PROBLEMLERİ


ARŞ. GRV. M. SELİM DERİNDERE
30 Mart 2018, Saat: 12:00 – 13:00

İçerik: İnsan faaliyetlerinin bir teknik bir de insani yönü bulunmaktadır. Teknik boyutta gözlenen baş döndürücü ilerlemeler, insani boyutta ümit edilen iyileşmeyi sağlamakta çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Seminerimizde (1) bu yetersizliğin sebepleri incelenecek, (2) insani boyutun sağlıklı olarak tesisi ve etkin olarak yönetimi için gerekli koşullar tahkik edilecek ve (3) bunlar için gereken bilginin nasıl üretilebileceği tartışılacaktır.

SEMİNER 9 – VERİ MADENCİLİĞİ


ARŞ. GRV. DR. FATMA ÖNAY KOÇOĞLU
6 Nisan 2018, Saat: 11:00 – 12:00

İçerik: Bilginin önemi gün geçtikçe artmakta, karar verme ve strateji geliştirme aşamalarında ciddi bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Bilginin temel yapıtaşı ise veridir. Dolayısıyla bilgiye ihtiyaç duyulan her alanda veri, çeşitli teknolojik araçlar vasıtasıyla saklanmaktadır. Veriyi saklamanın ve çok büyük veri yığınlarına sahip olmanın yanı sıra, bu verinin işlenerek ihtiyaç duyulan bilgiye dönüştürülmesi gerekmektedir. Veriden bilgiye giden bu yolda, verinin işlenerek amaca yönelik olarak anlam kazandırılabilmesi için çeşitli matematik ve istatistiksel yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri de “Veri Madenciliği”dir.
Veri Madenciliği semineri kapsamında günümüz dünyasında bilginin önemi, veri-enformasyon-bilgi kavramları, veri madenciliğinin gelişim süreci, uygulama alanları, işlevleri, diğer disiplinler ile ilişkisi gibi konular ele alınacaktır. Bu seminer, konuya ilgi duyan, bir noktadan veri madenciliğine başlamak ve veri madenciliği hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için giriş niteliğinde olacaktır.

SEMİNER 10 – BİYOENFORMATİK VE YAPAY ZEKA


YRD. DOÇ. DR. ÇİĞDEM SELÇUKCAN EROL & YRD. DOÇ. DR. YALÇIN ÖZKAN
6 Nisan 2018, Saat: 12:00 – 13:00

İçerik: Günümüzde yapay zeka yöntemleri diğer alanlarda olduğu gibi biyoenformatik alanında da yoğun biçimde yer alıyor. Biyoenformatik analizlerde genomik, klinik ve görüntü verileri kullanılıyor. Bu veriler üzerinde makine öğrenmesi yöntemlerinin ve özellikle derin öğrenme algoritmasının nasıl uygulanabileceği üzerine bir sunum yapılacaktır.