Yapay Zeka, Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi Konuşmaları Başladı

Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Sevinç Gülseçen'in danışmanlığını üstlendiği, Bölümümüz Araştırma Görevlilerinden Dr. Elif Kartal, Dr. Zeki Özen ve Dr. F. Önay Koçoğlu'nun moderatörlüğünü gerçekleştireceği haftalık toplantıların ilki 25.09.2019 tarihinde saat 11:00'de Doktora Salonu'nda gerçekleştirildi.

Öğrencilerimizin gönüllü katılımı ile gerçekleşen "Yapay Zeka, Veri Bilimi, Makine Öğrenmesi Konuşmaları"nda amaç; teorik bilgilerin yanı sıra, alana özgü filmleri, belgeselleri, kitapları, araştırmacı ve olayları, kısaca bildiğimiz tüm yenilikleri kahve ve çikolata eşliğinde birbirimizle paylaşmak ve tartışmaktır. Bölüm öğretim elemanlarımız tartışılacak konu başlıklarını belirleyerek öğrencilere toplantılarda moderatörlük yapmakta olup öğrencilerimiz daha çok söz sahibi olmaktadır.

İlk toplantı, geçtiğimiz dönemki konuşmalarda neler yapıldığı ve tartışıldığının özetlenmesiyle başladı. Ardından, Prof. Dr. Sevinç Gülseçen'in hazırlamış olduğu sunum üzerinden tartışmalarla devam etti.

Mevcut bilgilerin paylaşılarak çoğalmasını sağlayacağını, yeni proje ve çalışmalara alt yapı oluşturacağını düşündüğümüz toplantılarımız şimdilik bölümümüz öğrencileri ile sınırlı olup, yılda bir ya da iki defaya mahsus geniş katılımla gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Lütfen katılım için duyurularımızı takip ediniz.

Toplantılarımız her hafta Çarşamba günü saat 15:30'da Doktora Sınıfımızda gerçekleşecektir.

Bir sonraki haftanın konusu "Hayvanların en iyi özellikleri toplanarak mükemmel bir robot üretilebilir mi?"


Galeri