Öğretim Elemanlarımızın Projesi TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı’nca Desteklenmeye Layık Görülmüştür

Yürütücülüğünü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pervin SUTAŞ BOZKURT’un gerçekleştireceği, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN’in danışman, Bölümümüz Araştırma Görevlilerinden Dr. Elif KARTAL, Dr. Zeki ÖZEN ve Dr. Fatma Önay KOÇOĞLU’nun araştırmacı olarak yer aldığı “Ameliyat Sonrası Hastanın Yoğun Bakım Gereksiniminin Belirlenmesinde Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi” adlı projesi TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’nca desteklenmeye layık görülmüştür.

Bölümümüz öğretim elemanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.