İktisatçılar için Yeni Ufuklar: Kodlamadan Yapay Zekaya

Online olarak gerçekleştirilecek “Kodlamadan Yapay Zekaya” semineri ile İktisat Fakültesi öğrencilerinin bilişim okuryazarlık düzeylerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Sektörde yaygın kullanılan temel uygulamalar olan Hesap Tablosu Uygulamaları (Excel/Calc) ve SQL'den başlayarak, yapay zekânın en hızlı gelişen alanlarından biri olan büyük veri (big data) ve makine öğrenmesine (machine learning) yönelik araçlar olan R ve Python dillerinden bahsedilerek, iktisat alanına yönelik uygulama imkânlarından söz edilecektir.

Seminer; 19 Nisan 2020 Pazar günü 15:00-17:00 saatleri arasında http://sanalsinif18.istanbul.edu.tr/yapayzeka/ adresinden online gerçekleştirilecektir. Tüm katılımcılarımızı bekliyoruz. 


Galeri