Uygulamalı Örnekler İle İki Farklı "Yapay Zeka" Kitabı Bölümümüz, Sakarya Üniversitesi Ve Kocaeli Üniversitesi İşbirliğinde Yayınlanmıştır

Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin bir sonucu olarak en çok bahsi geçen konulardan biri “Yapay Zekâ”dır. Yapay zekâ, makinelerin karmaşık problemlere insanlar gibi çözümler üretmesini sağlama ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Bu genellikle insan zekâsının karakteristiğini alıp, bilgisayarda algoritma olarak uygulayarak gerçekleştirilmektedir. Yapay zekâ uygulamaları için çalışmalar sağlıktan eğitime, ulaşımdan güvenliğe kadar geniş bir alanda devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER), Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi Enformatik Bölümü-Mühendislik Fakültesi olarak “Yeni Nesil Bilişim Uygulamaları için Güçlerimizi Birleştiriyoruz: Endüstri 4.0’ın Üniversite ve Eğitime Uyarlanması Çalıştayları” ile çıktığımız yolda üç büyük ortak olarak yapay zekâ ile ilgili projelerimiz için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Akademik çalışmaların yanı sıra lisans ve lisansüstü öğrenciler ile endüstriyel uygulamacılara geliştirilen yapay zekâ çalışmalarımızı sunmak, bu alandaki ihtiyaç ve eğilimler hakkında bilgi vermek ve fikir alışverişleri için ortam hazırlamak amacıyla 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere “Yapay Zeka Yaz Okulu” Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde iki kez gerçekleştirilmiştir.

Yaz okulları süresince görülen yüksek ilgiye karşılık kısıtlı olanaklar ve kontenjanlar dahilinde eğitim gerçekleştirilebilmiştir. Bunun üzerine daha fazla sayıda öğrenci, araştırmacı ve konuya ilgi gösteren kişiye ulaşabilmek adına yaz okulunda verilen eğitimler birer kitap bölümü olarak düzenlenmiş ve “Mühendislikte Yapay Zekâ ve Uygulamaları I-II” başlıklı iki kitap haline getirilerek ücretsiz olarak yayınlanmıştır. İ.Ü. Enformatik Bölümü öğretim üye ve yardımcılarının da yazar olarak katkı sunduğu kitapların editör kurulunda Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Sevinç Gülseçen’in yanı sıra Prof. Dr. Orhan Torkul, Prof. Dr. Alpaslan Fığlalı, Doç. Dr. İhsan Hakan Selvi, Doç. Dr. Yılmaz Uyaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Gültekin Çağıl, Dr. Muhammed Kürşad Uçar yer almaktadır. Yaz okulu sonucunda yayınlanan kitaplara aşağıdaki linklerden erişilebilir.

Üç üniversite arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, özellikle Yapay Zeka ve Endüstri 4.0 konusunda ülkemizde emin adımlar atarak sağlam bir vizyon ve doğru bir yol haritası oluşturabilmek için önümüzdeki günlerde de bu etkinlik ve çalışmalar devam edecektir.