Enformatik Bölümü İlk Uzaktan Bölüm Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

Küresel ölçekte yaşanmakta olan ve Yeni Tip Koronavirüs pandemisi olarak bilinen olağanüstü durum sebebiyle sosyal ortam etkileşiminin mümkün olduğunca azaltılması gündeme gelmiştir.  Bu çerçevede hizmet ve görevlerin dijital ortam ve araçlar kullanılarak uzaktan gerçekleştirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Dijital ortamların kullanılmasını sağlayan bir çok ücretli ve ücretsiz araç/çözüm bulunmaktadır. Örneğin  Google Hangout (TM), Microsoft Skype (TM) ve Zoom (TM) bunlardan en fazla bilinenleri. Enformatik Bölümü ilk uzaktan bölüm kurulu toplantısını ücretli bir yazılım olan Zoom’un ücretsiz olarak kullanılabilecek bir sürümü ile gerçekleştirmiş ve pratik bir kullanımı olan bu aracı diğer birimlere de tavsiye etmektedir. Toplantıya İstanbulun çeşitli semtlerindeki evlerinde ve o sırada üniversitede bulunan tüm akademik personel katılım sağlamıştır

Bu ürün Windows ve Mac OSX bilgisayarları ile Android yada IOS tablet ve telefonlarda kullanılabilmektedir. Zoom ile; ortam bağımsız internetiniz bağlantısının kalitesine bağlı olarak toplantı yapılabilir, ders anlatabilir ve üzerinde bulunan video, ses, ekran paylaşımı, beyaz tahta, ikinci monitör ve ikinci kamera gibi ek özellikler ile her türlü kaynak paylaşımı yapılabilmektedir.Bu hizmeti alabilmek için öncelikle http://www.zoom.us adresinden ücretsiz olarak kayıt yaptırmak gerekiyor.

Şekil 1: zoom yazılımına giriş yapıldıktan sonra karşılaşılan ilk ekran

Sözkonusu yönetim paneli sayesinde o anda bir toplantı düzenlenebilir  yada ileri bir tarih için toplantı oluşturulabilir. Zoom.us’ın ücretsiz sürümü ile 100 kişiye kadar ve maksimum 40 dakika sürebilecek bir toplantı/ders düzenlenebilir. Bu oturumların sınırsız olması ders amacı ile kullanıma uygun olduğunu göstermektedir.  

Zoom yazılının bazı önemli özellikleri aşağıda yer almaktadır.

VİDEO: Toplantı/Sınıftaki herkes birbirini görmektedir. Böylelikle gerçekten ortamda bulunup bulunmadığı anlaşılmaktadır.

SES:  Oturum yöneticisi isterse herkese ses açabilmekte ve böylelikle sesli etkileşim yapılabilmektedir. Ayrıca bu etkileşim esnasında konuşan kişi ekranda daha büyük bir görüntü ile gösterilmektedir.

EKRAN PAYLAŞIMI: ekran paylaşılabilmekte, böylelikle sunum yada özellikle paylaşılmak istenen yazılım, tüm katılımcılara gösterilebilmektedir. Bu yetki oturum yöneticisi tarafından herkese aktarılabilmektedir. Böylelikle farklı konumdaki kişiler birbirinin ekranına yada paylaşmak istediği programı görebilme olanağına sahip olmaktadır.

BEYAZ TAHTA: program üzerinde bulunan beyaz tahta ile ekrana yazı yazılabilmektedir. Ancak bu özellik bilgisayar ortamında çok başarılı gözükmemektedir. Bunun için ek kalem gibi gereçlere sahip olmak iyi sonuçlar üretecektir.

YETKİ/İZİN: Oturum yöneticisi istediği izinleri ayarlayarak, oturumdaki kişilerin beyaz tahtaya erişmesini veya ekranı paylaşmasını sağlayabilir ve böylelikle aktif katılım gerçekleştirilebilir. Örneğin ekranda bir boşluk doldurma etkinliği açılabilir  ve bu  karşı tarafla paylaşılabilir. Böylelikle dosya olarak değil ekran görüntüsü olarak paylaşılmaktadır. Yöneticinin ekranında bulunan boşluk doldurma metni yetki verilen kullanıcıya aktarılabilir ve böylelikle anlık olarak işlem yapılabilir.

DOSYA PAYLAŞIMI: Kişiler karşılıklı dosya paylaşımı yapabilmektedir. 

YAZIŞMA/MESAJLAŞMA: Kişiler arası ayrı ayrı yazışma yapılabilmektedir

KAYIT: Her bir süreç istenildiğinde oturum yöneticisinin bilgisayarında kaydedilmekte ve bu videolar daha sonra paylaşılabilmektedir.

Şekil 2. Enformatik Bölümü’nde 18.03.2020 tarihinde Zoom aracı yardımı ile yapılan ilk uzaktan Akademik Kurul Toplantısı’ndan bir görüntü.