COVID-19 Nedeniyle Lisansüstü Uygulama ve Sınav Tarihlerindeki Düzenleme

Üniversitemiz lisansüstü programlarında COVID 19 pandemisi dolayısıyla 2019-2020 eğitim- öğretim yılı Bahar yarıyılı ara sınavları, yüksek lisans ve doktora tez teslimi ve tez savunma sınavları ile doktora yeterlik, doktora tez önerisi savunması ve doktora tez izleme
komitesi ara raporları 01 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

Fen Bilimleri Enstitüsü'nden gelen ilgili yazı için tıklayınız.