Ders Programları

Salı
Çarşamba
Perşembe
 Cuma
09:00-12:00
Olasılık Teorisi ve Stokastik Süreçler
Prof. Dr. Sıddık YARMAN
Mühendislik Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
B Blok 5. Kat
Avcılar Kampüsü
09:00-12:00
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Enformatik Bölümü

10:20-13:20
Süreç Yönetimi
Prof. Dr. Alp BARAY
Enformatik Bölümü
14:00-17:00
İnternet Uygulamaları ve Protokoller
Doç. Dr. Hulusi GÜLSEÇEN
Enformatik Bölümü
12:30-13:30
Seminer
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Enformatik Bölümü

14:00-17:00
Dijital Öykü Anlatıcılığı
Doç. Dr. Nebahat AKGÜN ÇOMAK
Enformatik Bölümü
14:00-17:00
Proje Yönetimi
Doç. Dr. Seda TOLUN
Enformatik Bölümü
 

 Salı  Çarşamba  Perşembe  Cuma

09:00-12:00
Bilgisayar Ağları ve Güvenlik
Doç. Dr. Hulusi GÜLSEÇEN
Enformatik Bölümü
09:00-12:00
Sistem Analizi ve Tasarımı
Doç. Dr. Çiğdem SELÇUKCAN EROL
Enformatik Bölümü
09:00-12:00
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Enformatik Bölümü
 

09:00-10:00
Seminer
Dr. Öğr. Üyesi
Zerrin AYVAZ REİS
Enformatik Bölümü

 10:00-13:00
Sanal Gerçeklik ve Uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ŞİMŞEK
Enformatik Bölümü

12:00-15:00
Akıllı Klinik Karar Destek Sistemlerine Giriş
Dr. Öğr. Üyesi
İnci ZAİM GÖKBAY
Enformatik Bölümü
12:00-15:00
Yapısal Programlama
Öğr. Gör. Dr. Murat GEZER Enformatik Bölümü
13:00-16:00
Biyoenformatik Algoritmalarına Giriş
Doç. Dr.
Çiğdem SELÇUKCAN EROL
Enformatik Bölümü
12:00-15:00
İnovasyon Yönetimi
Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI
Enformatik Bölümü
13:00-16:00
Robotiğe Giriş
Dr. Öğr. Üyesi Burak ŞİŞMAN
Enformatik Bölümü

  15:00-18:00
E-Öğrenme Teori ve Uygulamaları
Prof. Dr. Selim YAZICI
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Beyazıt Kampüsü
 
15:00-18:00
Veri Tabanı Sistemleri
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin AYVAZ REİS
Enformatik Bölümü

14:00-17:00
Yazılım Mühendisliğine Giriş
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin AYVAZ REİS
Enformatik Bölümü
15:00-18:00
Bilgisayar Programlarının Fikri Mülkiyet Hukukunda Korunması
Prof. Dr. Mustafa AKSU
Hukuk Fakültesi - Mukayeseli

Salı
Perşembe Cuma
 09:00 -12:00


Yöneticiler İçin Karar Verme Teknikleri

Prof. Dr. Sıddık Yarman


Enformatik Bölümü
 09:00-12:00


Bilgi Yönetimi


Prof. Dr. Sevinç Gülseçen


Enformatik Bölümü

 09:00-12:00


İstatistiksel Kalite Uygulamaları


Prof. Dr. Alp Baray


Enformatik Bölümü

 13:00-15:00


Web Tabanlı Eğitim Tasarımı ve Uygulamaları


Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis


Enformatik Bölümü

 13:00 -15:00


Makine Öğrenmesi Algoritmaları
ve Uygulamaları


Prof. Dr. Sevinç Gülseçen


Enformatik Bölümü

 15:00-18:00


Bilişim Hukuku


Doç. Dr. Mustafa Aksu


Enformatik Bölümü

 
 15:15-16:15


Seminer


Prof. Dr. Sevinç Gülseçen 


Enformatik Bölümü

 

 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe
 
09:00-12:00

E-Devlet

Doç. Dr. Zümrüt Ecevit Satı

Enformatik Bölümü

 
09:00-12:00

Nesneye Yönelik Programlama ve Metodolojiler

Yrd. Doç. Dr. Zerrin Ayvaz Reis

Enformatik Bölümü

 
09:00-12:00

PL/SQL Programlama

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Selçukcan Erol

Enformatik Bölümü

 
09:00-12:00

Veri Madenciliği

Öğr. Gör. Dr. Murat Gezer

Enformatik Bölümü

 
13:00-15:00

Enformatik Uygulamalarında Simülasyon Kullanımı

Yrd. Doç. Dr. İsmail Özmen

Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 
14:00-17:00

Sağlık Enformatiğine Giriş

Yrd. Doç. Dr. İnci Zaim Gökbay

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü B Blok 5. Kat, Avcılar Kampüsü

 
12:00-13:00

Seminer

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Selçukcan Erol

Enformatik Bölümü

 
13:00-15:00

Yönetim Bilişim Sistemleri

Prof. Dr. Zuhal Tanrıkulu

Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

   
13:00-16:00

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Prof. Dr. Sevinç Gülseçen

Enformatik Bölümü