ALES Geçerlilik Süresi Nedeni İle Mülakata Girememiş Adaylarımızın Dikkatine

27 Eylül 2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavlarının (ALES) geçerlilik süresinin beş yıla çıkarılmasına yönelik Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik"in Geçici 6 ncı maddesi hükümlerinin, Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu​yürütmesinin durdurulması kararına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun almış olduğu 20.06.2018 tarihli karar gereği, Danıştay 8. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı kapsamında, lisansüstü eğitim programlarına başvuran veya başvurmayı düşünen adayların, en yakın ALES sınavına girerek süreci devam ettirmeleri mümkün olmadığından, doğacak mağduriyetlerin önlenmesi için 30.09.2018 tarihinde yapılacak ALES sonuçlarının açıklanacağı güne kadar yapacakları başvurularda mevcut ALES sonuçlarının geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

ALES ile ilgili yukarıda bahsi geçen durum sebebi ile mülakata girememiş öğrencilerimiz için 27 Haziran Çarşamba günü saat 15:00'da Bölüm Başkanlığımızda mülakat sınavı yapılacaktır.

Sınava Girme Hakkı Olan Adaylar:
Doktora: Yakup Selçuk YILDIRIM
Yüksek Lisans: Erhan Yılmaz