Projeler

TAMAMLANMIŞ PROJELER

1 İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’nun Bilgi Sisteminin Oluşturulması

2 İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Hastanesi Projesi

3 Transkript (Not Görüntüleme) Projesi

4 İstanbul Üniversitesi Genel Evrak Birimi Otomasyon Projesi

5 Akademik Çalışmalar İçin Web Üzerinden Anket Hazırlanması

6 İstanbul Üniversitesi Genel Evrak Birimi Otomasyon Projesi

7 Web Üzerinden Genel Evrak Takip Projesi

8 İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Otomasyonu Projesi

9 İ. Ü. Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma Yöntemlerini Daha Etkin Bir Şekilde Kullanabilmelerinin Sağlanması

10 Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Akademik Deneyimlerinin Artırılması

YÜRÜTÜLMEKTE OLAN PROJELER

1 İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Hayatboyu Öğrenme/Erasmus Programı Web Sitesinin Hazırlanması

2 Transkript Projesinin Güncellenmesi

3 İstanbul Üniversitesi Akran Eğitimi Projesi

4 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Sayfası Hazılanması

5.İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası Hazılanması

6. Web Tabanlı Eğitim (e-öğrenme) Sisteminin Geliştirilmesi