Misyonumuz

Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine ve Üniversitemizin akademik ve idari personeline, Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda eğitim yolu ile bilgi desteği vermek; Üniversitemizin çeşitli birimlerinin ihtiyacı olan Bilgi Sistemleri ile Otomasyon Sistemlerinin geliştirilmesine destek olmak. Ülkemizin bilgi toplumu olma yolundaki çabaları desteklemek üzere Sivil Toplum Kuruluşları ve bilişim sektörü ile işbirliği yapmak ve ortak faaliyetlerde bulunmak.