Vizyonumuz

İstanbul Üniversitesi’nin “e-Üniversite” olma yolundaki yapılanmasında, E-öğrenim sürecini hayata geçirecektir.

Üniversitemizin dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmasına yönelik başta e-üniversite olmak üzere, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki eğitim, araştırma ve uygulamaların geliştirilmesinde anahtar rol oynamaktır.

İlkelerimiz;

1)Disiplinlerarası yaklaşım,
2)Bilişim sektörünün ihtiyacına duyarlılık,
3)Bilginin paylaşımına özen gösterme,
4)Etik ilkelere bağlılıktır.

Temel politikalarımızı ve önceliklerimizi belirtmiş olduğumuz temel ilkeler doğrultusunda oluşturmaktayız.