Bölüm Hakkında

ENFORMATİK NEDİR?

Türk Standartları Enstitüsü tarafından “bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflandırılması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknoloji ile ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalı” olarak tanımlanan Enformatik aynı zamanda, insanların teknolojiyi nasıl değiştirdikleri ve teknolojinin insanları nasıl değiştirdiği ile ilgilenen bir disiplindir. Enformatik (Informatics) bilim alanı bilginin toplanması, sınıflanması, depolanması, işlenmesi, iletilmesi ve sunumu gibi fonksiyonları yerine getiren Bilgi ve İletişim Teknolojisi (BİT) tabanlı Bilgi Sistemlerinin kurulması, sürdürülmesi ve kullanımı ile ilgili araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Bir meslek dalı olarak Enformatik, Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımı için gerekli profesyonel yeteneklerin kazandırılmasını hedeflemektedir.

Enformatik Bölümümüz T.C. YÖK’ ün 17 Haziran 1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı gereğince kurulmuş ve 2003 yılında da Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde YL eğitimi, 3 yıl sonra da Doktora eğitimi vermeye başlamıştır. Bu tarihlerden itibaren Bölümümüzün misyonu ve vizyonu çerçevesinde, üniversitemizin ihtiyacı olan önemli bilgi sistemleri geliştirilmiş ve üniversitemizin idari ve akademik personelinin kullanımına sunulmuştur. Örnek olarak,

 • Evrak Takibi Otomasyonu sistemi,
 • Eğitimde Yeniden Yapılanma Bilgi ve İletişim Sistemi (EYYBIS),
 • Erasmus giden öğrenci takip sistemi,
 • Fen Bilimleri Enstitüsü Web Portalı (Bilgi Sistemi)
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Web Portalı (Bilgi Sistemi)
 • Avrasya Enstitüsü Web Portalı (Bilgi Sistemi)
 • Konferans Yönetim ve Takip Sistemi (Uluslararası FutureLearning Konferansları için) COMAS

Günümüzde bu sistemlerin bir kısmı ISKOP bünyesine alınmış ve geliştirilmeye devam etmektedir. Bu geliştirme çalışmalarının koordinasyonunu 2 yıl yürütmüş olan Bilişim Koordinasyon Kurulu da yine bölümümüzün önerileri doğrultusunda kurulmuş ve çalışmalarını yürütmüştür.

Bilişim sektörü ve bilişim sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişkiler içerisinde olan bölümümüz, önemli ulusal ve uluslararası toplantıların da düzenlenmesini ve ev sahipliğini üstlenmiştir ve üstlenmeye devam etmektedir. Bu toplantılardan bazıları Future Learninig (Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı), Uluslararası Enformatik Çerçevesinde İncelemeler Kongresi (ICSFI), R ile Veri Madenciliği Yaz ve Kış Okulları, Türkiye’de İnternet Konferansı (İnet-tr), İnternet Haftası Etkinlikleri (InfoDay), ISSEP 2014, Uluslararası Semiotik Konferansı 2015 :Otantikten Enformatiğe şeklinde sıralanabilir.

Bölümümüz öğretim üye ve yardımcıları tarafından Türkçe literatürümüze kazandırılmış birçok kitap bulunmaktadır:

Öğrenci sayısının ve talebin gün geçtikçe katlanarak arttığı bölümümüzün sunduğu bazı olanaklar şunlardır:

 • Bölümümüz farklı alanlardan akademisyenlerle her tür disiplinler arası eğitim-öğretim ve benzeri etkinliğe açık, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de, lisansı matematik, fizik, biyoloji, astronomi, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, işletme vb. olan pek çok öğrencimiz bulunmaktadır. Diğer alanlardan yüksek lisans programımıza başvuru yapan öğrencilerimiz, bölümümüzce uygun görülürse Bilimsel Hazırlık okumakta ve bu öğrencilerin programımız için gerekli alt yapıyı oluşturması sağlanmaktadır.
 • Eğitim öğretim yılının başında tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız ile tanışma toplantısı gerçekleştirilmektedir. Bu sayede sene başında öğrencilerimiz, bölümümüzde ders veren öğretim elemanları ile tanışmakta, dersler hakkında bilgi edinmekte ve yine öğretim üyelerimizin danışmanlığında ders seçimi işlemlerini gerçekleştirmektedir.
 • Bölümümüz sıklıkla sektörde çalışmakta olan kişiler tarafından tercih edildiğinden, öğrencilerimizin derslere katılabilmesi için ders saatleri öğrencilere göre, esnek bir biçimde ayarlanmakta ve yüksek lisans ve doktora programlarımızda dersler genellikle iki ya da üç güne toplanmaktadır.
 • Bölümümüz doktora öğrencileri Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, üniversitemizin/diğer üniversitelerin farklı programlarından dersler alabilmektedir.
 • Öğrencilerimiz tez aşamasında, üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından tez projelerine başvurabilmekte, yüksek lisansve , doktora çalışmalarında maddi destek sağlayabilmektedir.
 • Bölümümüzün dâhil olduğu Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarına katılarak yurt-içi ve yurt-dışında farklı tecrübeler kazanabilmektedir. Bölümümüzün birçok ülke ile ikili anlaşması mevcut olup, öğrencilerimizin bir kısmı değişim programları vasıtasıyla Fransa, Lüksemburg, Polonya ve Litvanya’da bulunmuştur.
 • Bölümümüz Kasım 2012 tarihinden itibaren Oracle’ın Yükseköğretim kurumlarına yönelik işbirliği projelerinden “Oracle Academy – Advanced Computer Science (İleri Bilgisayar Bilimleri)” programının üyesi olmuştur. Oracle Academy – Advanced Computer Science üyeliği kapsamında bölümümüz eğitmenleri ve öğrencilerine çeşitli eğitim fırsatları ve avantajlar sunulmaktadır. Bu kapsamda öğrencilerimiz ve eğitmenlerimiz;
  • Oracle Türkiye’nin organize ettiği eğitimlere ücretsiz,
  • Oracle University eğitimlerine %50 indirimle,
  • Oracle sertifika sınavlarına ise %25 indirimle katılabilecekler,
  • Oracle Press yayınlarını %50 indirimle alabileceklerdir.

Öğrencilerimiz, bölümümüzde Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci olarak çalışabilmektedir. Her dönem seçimi gerçekleştirilen bu öğrencilerimiz, ilanda belirtilen nitelikler ve sorumluluklar çerçevesinde, bölümümüz öğretim elemanlarınca verilen görevleri yerine getirmekte ve üniversitemiz tarafından da sembolik bir ücret ile ödüllendirilmektedirler.

Ülkemizde de gittikçe önemi fark edilen Enformatik Bölümümüz, disiplinler arası iş birliğinde bir odak olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda hem akademik camiaya hem de iş dünyasına ulusal ve uluslar arası platformlar da kapılarını açmaktadır.

Bu sayfayı incelediğinize göre size de dokunacağız demektir; Hoş Geldiniz.