ACTA INFOLOGICA

Değerli Araştırmacılar,

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü bünyesinde, ulusal hakemli dergi statüsünde ve yılda iki kez olmak üzere Acta Infologica’yı Haziran 2017 itibari ile yayınlamaya başlayacağımızı bildirmekten mutluluk duyarız.

Acta Infologica ile veri-enformasyon-bilgi kavramlarını, bilgi- iletişim teknolojileri ve uygulamalarını temel alarak gerek Enformatik alanında gerekse disiplinlerarası gerçekleştirilen çalışmalar için bilimsel bir yayın ortamı sunmayı, yayınlanan çalışmalar ile bu alanda çalışan, alana ilgi duyan araştırmacılar ve ilgililerin gelişimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Acta Infologica Dergipark’ta yer almakta olup makale başvurularını buradan yürütmektedir.

Acta Infologica’nın Haziran 2017’de yayınlanacak ilk sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Değerlendirilmek üzere aşağıdaki konu başlıkları ile sınırlı olmamakla birlikte bu konulardaki çalışmalar gönderilebilir. Yayınlanmak üzere makalelerini göndermek isteyen araştırmacılar, belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde hazırladıkları çalışmalarını en geç 20 Nisan 2017 tarihine kadar http://dergipark.gov.tr/acin üzerinden gönderebilirler. Makaleler Türkçe veya İngilizce olabilmektedir.

Değerlendirilmek üzere gönderilecek makaleler için yazım formatına BURADAN erişilebilir.

Bilgilerinize sunarız.

Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
İ.Ü. Enformatik Bölümü Adına Yayın Sahibi Temsilcisi
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem EROL
Baş Editör

DERGİ HAKKINDA
Yayın Sahibi Temsilcisi:
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Yazı İşleri Sorumlusu:
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Editör Kurulu:
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem EROL (Baş Editör)
Arş. Gör. Dr. Serra ÇELİK (Editör)
Arş. Gör. Dr. Emre AKADAL (Editör)
Arş. Gör. Fatma Önay KOÇOĞLU (Editör)

Enformatik, “bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflandırılması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknoloji ile ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır. Enformatik aynı zamanda, insan ve teknolojinin karşılıklı olarak birbirlerini nasıl etkilediği ve değiştirdiği ile de ilgilenen bir disiplindir. Bu doğrultuda Acta Infologica, veri-enformasyon-bilgi kavramlarını, bilgi- iletişim teknolojileri ve uygulamalarını temel alarak gerek Enformatik alanında gerekse disiplinlerarası gerçekleştirilen çalışmalar için bilimsel yayın ortamı sunmayı, yayınlanan çalışmalar ile bu alanda çalışan, alana ilgi duyan araştırmacılar ve ilgililerin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Acta Infologica, İ.Ü. Enformatik Bölümü bünyesinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan bir dergidir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak yayınlanabilmesi için tüm çalışmalar konusunda uzman en az iki adet hakem tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme sürecinde kör hakemlik yöntemi uygulanacaktır. Değerlendirme süreci sonunda yayınlanması uygun görülen makaleler yayın sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. Makale önerilerinin dili Türkçe ya da İngilizce olabilir.Değerlendirilmek üzere gönderilen tüm çalışmalar bilimsel yayın yapma etiğine uygun olarak hazırlanmalı ve aynı anda başka bir dergi, kongre, konferans vb. yerde değerlendirme sürecinde olmamalıdır.Dergimizin çalışma alanları aşağıdaki listelenmiştir. Bu alanlarda ya da bu alanlarla ilgili olduğu düşünülen alanlardaki tüm çalışmalar dergimiz kapsamındadır.

 • Akıllı Sistemler
 • Bilgi Güvenliği ve Hukuk
 • Bilgi Yönetimi
 • Bilgisayar Ağları
 • Bilgisayar Mimarisi
 • Bilişim Sistemleri
 • Biyoenformatik
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • E-Uygulamalar
 • Internet Teknolojileri
 • Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası
 • Mikro Denetleyici ve Uygulamaları
 • Mobil Sistemler
 • Modelleme ve Optimizasyon
 • Sosyal ve Dijital Medya
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı Sistemleri
 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
 • Yazılım Mühendisliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri