Biyoenformatik DNA Mikrodizi Veri Madenciliği

Mikrodizi teknolojilerinin, günümüzde bir organizmanın gen ifade düzeylerini ortaya koymak amacıyla araştırmacılar tarafından tercih edildiği bilinmektedir. Mikrodiziler, genellikle sağlıklı ve hastalıklı dokulardaki gen farklılıklarını ortaya çıkarmak üzere, tüm genlerin eşzamanlı ifadelerini belirlemek amacıyla oluşturulur.

Binlerce nitelikten oluşan gen ifade veri kümelerinin analiz edilmesi ve bu analizlere dayalı olarak yorumlanması önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. bu durumda geleneksel istatistik yöntemlerin dışında veri madenciliği yöntemlerine gereksinim duyulmaktadır.

Bu kitap, mikrodizi veri kümelerine veri madenciliğinin sınıflandırma, kümeleme ve birliktelik kurallarının nasıl uygulanabileceğini anlatmaktadır. Bu süreçte ham mikrodizilerden veri madenciliği aşamasına kadar olan adımlara yer verilmektedir. Kitaptaki tüm algoritmalar R programlama dili kullanılarak uygulamalı olarak okuyucuya sunulmaktadır.

Bu kitap üniversitelerin Biyoenformatik, Bilgisayar Mühendisliği, Enformatik, Biyoloji, Tıp, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerindeki öğrencilere biyoenformatik ve veri madenciliği ile ilgili derslerinde yardımcı olabilir. Ayrıca yüksek lisans ve doktora bölümlerinde ilgili konular seçilerek kullanılabilir. Veri madenciliği ile ilgili konulara geniş yer verilmekted ve bu haliyle üniversitelerin diğer bölüm öğrencilerine ve araştırmacılarına da hitap etmektedir.

3