Tez Savunmaları

Yüksek Lisans ve Doktora Programı öğrencilerimizin tez savunmaları öncesinde; Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında ve Formlar sekmesi altında yer alan ‘Tez Sınav Sonucu’ ve ‘Tez Düzeltme Tutanağı’ formlarını hazır bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca;

  • ‘Tez Sınav Sonucu’ evrakının sonunda yer alan ‘Tez İnceleme ve Kişisel Rapor’ sayfası savunma sınavı jüri üyesi olan her hoca için hazırlanmalı ve savunma sınavında jüri üyeleri tarafından bu sayfaların ayrı ayrı doldurulması sağlanmalıdır.
  • Tez savunma sonrasında jürinin vereceği karara göre ‘Tez Sınav Sonucu’ veya ‘Tez Düzeltme Tutanağı’ iki nüsha halinde hazırlanmalıdır.
  • Tez içerisinde yer alan ve tezin belirtilen jüri tarafından kabul edildiğini gösteren sayfadan 5 adet çıktı alınarak bu sayfa jüride yer alan hocalara imzalatılmalıdır.

Tez savunma sınavına girecek öğrenciler sınav öncesinde Arş. Gör. F. Önay Koçoğlu ile irtibata geçerek destek alabilirler.

Bunun yanı sıra öğrencilerimiz eğitimleri süresince ihtiyaç duyacakları evraklara buradan ulaşabilir.