C ile Programlamaya Giriş – Doç. Dr. Sevinç Gülseçen, Araş. Gör. Elif Kartal Karataş

Üniversitelerde okutulan bilgisayar programlamaya giriş derslerinde C programlama dili çokça tercih edilmektedir. Bunun sebebi bu dilin diğer dillere göre bazı üstün özelliklerinin olması ve daha esnek programlar geliştirmek için uygun bir araç olması.

Bilgisayar programlama kitabı yazmak, programlamayı öğrenmekten daha zordur; programlamayı iyi bilmeyi ve onu iyi öğretme becerisine sahip olmayı gerektirir. Bu kitabın iddialı bir çalışma olarak ortaya çıkmadığını söylemek yanlış olmaz. Kitabın amacı, bilgisayar programlamayı başlangıç seviyesinde öğrenmek isteyen ama daha ziyade programlama mantığını kavramak isteyen öğrencilere bir rehber ders kitabı olabilmesi. Bu sebeple, algoritma geliştirme ve akış diyagramlarına geniş yer verilmiştir.

Programlama derslerinde öğrencilerin sergilediği tutum ve davranışlar yıllar boyunca tarafımızdan gözlemlenmiş ve analiz edilmiştir. Bilgisayarın programlanması olayı, öğrencileri başlangıçta hep ürküten ve tedirgin eden bir konu olmuştur. Ancak öğrenciye, gerekli cesaret ve motivasyon verildiğinde zevkli ve eğlenceli bir hal aldığı da gözden kaçmamıştır. Bir problemin çözüm algoritmasını geliştirmek her zaman öğrencilere zor gelen bir konu olmuştur. Bir diğer zorluk, temel programlama yapıları olan karar ve tekrarlı işlem yapısını öğrenirken yaşanmaktadır. Bu durum, kitabın içeriğini tasarlamada anahtar rol oynamıştır. Kitabın bu birinci baskısında, bazı programlama konularına ve C dilinin çok teknik detaylarına yer verilmemiştir; özellikle teknik konular piyasada bulunan programlama referans kitaplarında yaygın bir şekilde anlatılmaktadır.

Başta, kendileri için hiçbir emekten kaçınmayacağımız sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, teşekkürü bir borç bildiğimiz kişiler sırası ile Prof. Dr. Abdüssamet Marşoğlu, programlama konusunda ilk heyecanı yaşattığı için; Emir Akaydın’a bu konudaki ilk derli toplu ders notlarını oluşturmamıza yardımcı olduğu için; sevgili Heysem İstanbullu’ya uygulamalar sırasındaki destekleri için; sevgili Saadet, Kemal Yıldırım, Nevzat Karaer ve Medine Hatipoğlu’na ilk taslakların oluşmasındaki katkıları için ve değerli eşlerimiz Hulusi Gülseçen ve Togan Karataş’a sürekli ve yüreklendirici destekleri için.

Kitaplarından, makalelerinden ve benzeri çalışmalarından yararlandığımız kişi ve kurumlara da sonsuz teşekkürler, onlar bize hep ışık tuttu.

Kitabın öğrencilerimize ve ilgi duyanlara faydalı olması dileklerimizle,

Doç. Dr. Sevinç Gülseçen, Araş. Gör. Elif Kartal Karataş

Not: Kitap bölümümüzden temin edilebilir.