Bölüm Başkanımızdan

1

Değerli Akademisyenler, Sevgili Öğrenciler;

İstanbul Üniversitesi’nin en genç bölümlerinden biri olan Enformatik Bölümü web sitesine hoş geldiniz! Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bölümümüzü – bizleri ve faaliyetlerimizi – daha iyi tanıyacaksınız.

Yurt dışında ülkemize kıyasla çok daha popüler olan enformatik (informatics), Türk Standartları Enstitüsü tarafından “bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflandırılması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknoloji ile ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalı” olarak tanımlamıştır. Enformatik aynı zamanda, insanların teknolojiyi nasıl değiştirdikleri ve teknolojinin insanları nasıl değiştirdiği ile ilgilenen bir disiplindir.

Ülkemizde diğer üniversitelerin Enformatik Bölümleri gibi T.C. YÖK’ ün 17 Haziran 1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı gereğince kurulan bölümümüz, 2003 yılında Yüksek Lisans (YL) eğitimine başlamıştır. Bölümümüzde Eylül 2014 tarihi itibariyle kayıtlı 74 Yüksek Lisans, 6 Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans ve 48 Doktora öğrencimiz bulunmaktadır. Bilişim sektörü ve bilişim sivil toplum kuruluşları ile yakın ilişkiler içerisinde olan bölümümüz, önemli ulusal ve uluslararası toplantıların da düzenlenmesini ve ev sahipliğini üstlenmiştir ve üstlenmeye devam etmektedir.

Bölümümüzün sunduğu bazı avantajları sıralayacak olursak:

  • Bölümümüz farklı alanlardan akademisyenlerle her tür disiplinler arası eğitim-öğretim ve benzeri etkinliğe açık, dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle de, lisansı matematik, fizik, biyoloji, astronomi, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, işletme vb. olan pek çok öğrencimiz bulunmaktadır. Diğer alanlardan yüksek lisans programımıza başvuru yapan öğrencilerimiz, bölümümüzce uygun görülürse Bilimsel Hazırlık okumakta ve bu öğrencilerin programımız için gerekli alt yapıyı oluşturması sağlanmaktadır.
  • Eğitim öğretim yılının başında tüm öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız ile tanışma toplantısı gerçekleştirilmektedir. Bu sayede sene başında öğrencilerimiz, bölümümüzde ders veren öğretim elemanları ile tanışmakta, dersler hakkında bilgi edinmekte ve yine öğretim üyelerimizin danışmanlığında ders seçimi işlemlerini gerçekleştirmektedir.
  • Bölümümüz sıklıkla sektörde çalışmakta olan kişiler tarafından tercih edildiğinden, öğrencilerimizin derslere katılabilmesi için ders saatleri öğrencilere göre, esnek bir biçimde ayarlanmakta ve yüksek lisans ve doktora programlarımızda dersler genellikle iki ya da üç güne toplanmaktadır.
  • Bölümümüz doktora öğrencileri Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, üniversitemizin/diğer üniversitelerin farklı programlarından dersler alabilmektedir.
  • Öğrencilerimiz tez aşamasında, üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından tez projelerine başvurabilmekte, yüksek lisansta 7.000TL, doktorada 15.000TL destek sağlayabilmektedir.
  • Bölümümüzün dâhil olduğu Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarına katılarak yurt-içi ve yurt-dışında farklı tecrübeler kazanabilmektedir.
  • Öğrencilerimiz, bölümümüzde Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci olarak çalışabilmektedir. Her dönem seçimi gerçekleştirilen bu öğrencilerimiz, ilanda belirtilen nitelikler ve sorumluluklar çerçevesinde, bölümümüz öğretim elemanlarınca verilen görevleri yerine getirmekte ve üniversitemiz tarafından da sembolik bir ücret ile ödüllendirilmektedirler.

Değerli meslektaşlarıma ve öğrencilerimize “Sıcak eğitim ortamımıza hoş geldiniz!” demekten mutluluk duyar, başarılı bir dönem geçirmenizi temenni ederim.
Saygılarımla

Prof. Dr. Sevinç Gülseçen
İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Başkanı

Bölüm Başkanımızın “Enformatik Bölümü ve Türkiye için Enformatik” konulu röportajı için tıklayınız.