Doktora Tez Savunma Öncesi Herkese Açık Tez Sunumu-Tuba Uğraş, Mehmet Fatih Erkoç

Anabilim dalımız doktora öğrencilerinden Tuba Uğraş ve Mehmet Fatih Erkoç doktora tez savunması öncesi herkese açık anabilim dalı sunumunlarını gerçekleştirecektir. Sunum bilgileri aşağıda yer almaktadır.

26 Nisan 2018, Perşembe 13:00
M. Fatih Erkoç
Tez adı: İşbirlikli Oyun Tasarımının Eleştirel Düşünme, Problem Çözme ve Algoritma Geliştirme Becerisine Etkisi

26 Nisan 2018, Perşembe 14:00
Tuba Uğraş
Tez adı: Çocuklara Yönelik Mobil Uygulamalar için Katılımcı Tasarım Yöntemi ile Kullanılabilirlik Rehberi Oluşturulması

05/04/2018
63 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00