Faruk DURSUN’un Doktora Tez Savunması Öncesi Herkese Açık Sunumu Hakkında

Anabilim dalımız doktora öğrencilerinden Faruk DURSUN, doktora tez savunması öncesi herkese açık sunumunu 5 Şubat 2018 Pazartesi günü Saat 11:00’de Enformatik Bölümü Doktora Salonunda gerçekleştirecektir. İlgilenenlere duyurulur.

Doktora Tez Başlığı: “İNDİRİLEBİLİR MOBİL UYGULAMALARIN OKUNURLUK ve OKUNABİLİRLİK AÇISINDAN İNCELENMESİ: ULUSAL GAZETELER ÖRNEĞİ”

Özet:

Bu çalışmada ulusal basında faaliyet gösteren gazetelerin mobil uygulamalarının okunurluk ve okunabilirlik açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Alan yazında sıklıkla karıştırılan iki kavram bir bütünü tamamlayan iki unsurdur. Okunur olmayan bir tasarımının okunabilir olması parçalardan birinin eksik kalması nedeniyle taşınan mesajın iletiminin sağlıklı olmayacağı sonucunu doğurmaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikte ilk nesil bilgisayarlara göre mucizevi bir şekilde küçülen, cep ve çantalarda taşınabilir hale gelen bilgisayarlar; hayatımıza 90’lı yılların ikinci yarısından itibaren girmeye başlayan ve hızla vazgeçilmezler arasındaki yerini alan cep telefonları ve akıllı telefonların yanı sıra tablet cihazlarla da uyum sağlayarak çalışmaktadır. Masaüstü bilgisayarlar için piyasayı domine eden Windows ve iMac işletim sistemlerinin kullanılıyor oluşu iki işletim sisteminde de ayrı ayrı çalışan masaüstü uygulamaların geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. İlerleyen dönemlerde iki platformda da çalışan uygulamalar olsa da genellikle bu iki alt yapı birbirinden bağımsız olarak çalışan uygulamaları şart koşmaktadır. Söz konusu farklılıklar taşınabilir bilgisayarlar için de halen geçerlidir. İşletim sistemi farklılığının doğurduğu gereksinimle de masaüstü uygulama geliştiricileri iki platform için de ayrı ayrı tasarım yapmaktadır.

Masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlar için durum yeteri kadar karışık ve zor iken bünyesinde Android, iOS, Symbian, Windows Mobile gibi farklı platformları barındıran ve bilgisayar teknolojisine her geçen gün daha fazla yaklaşan mobil cihazların için de durum her an daha fazla karmaşıklaşmaktadır. Her platform için geliştirilecek uygulamanın yazım dilinden başlayan farklılıklar, süreci uzatmakta ve maliyet boyutuyla yüksek seviyelere taşımaktadır. Bu noktada işin teknolojik boyutuyla birlikte kullanılabilirliği, tercih edilebilirliği, fonksiyonelliği ile birlikte insanlara hitap etmesi boyutuyla estetik bir takım kaygılar da ön plana çıkmaktadır. Mobil marketlerde kullanıcılar için tercihe göre değişen alternatiflerde ücretli ya da ücretsiz olarak sunulan mobil uygulamalar için tasarım, sayısı hızla artan mobil uygulama pazarında farkındalık yaratıcı bir unsur olarak görülmektedir.

Gerek amatör gerek profesyonel mobil uygulama geliştiricileri için durum bu kadar önemliyken işi haberi en hızlı, en doğu ve en güvenilir şekliyle okuyucularına ulaştırmak olan basın-yayın sektörünün temel taşı gazetelerin geleneksel yayım yöntemleri olan basılı halin yanında geliştirdikleri mobil uygulamalarla da tirajlarını yükseltmeye çalışmaları şaşırtıcı olmayacaktır. Bu hamlenin temel amacı olan okuyucuya diğer gazetelerden önce ulaşmak hedefinin başarılabilmesi için gazetelerin mobil uygulamalarının okuyucu tarafından sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu sahiplenilme ancak okuyucu kimliğinde şekillenen yazının boyutu, rengi, türü, satır uzunlukları, satır arası boşluklar gibi bir takım okumayı direkt olarak etkileyen unsurların gerçekleşmesiyle mümkün olmaktadır. Her ne kadar normal okuyucular sözü edilen tipografik unsurları kategorik isimleriyle bilmese de harf aralıkları dar olan bir yazıyı ya da satır aralıkları çok dar şekilde biçimlendirilmiş bir yazıyı okumaya niyetlenmeyeceğini tahmin etmek zor değildir.

Bu doktora tezinde mobil uygulama tasarımını etkileyen tipografik özelliklerden okunurluk ve okunabilirlik başlığı altında alt formlar alan uzmanlarının görüşleri doğrultusunda incelenmiş ve çıkan sonuçlar paylaşılmıştır.

01/02/2018
260 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00