Fen Bilimleri Enstitüsü’nden

22.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de 30309 sayı ile yayımlanan İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri gereği İÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. Güncellenmiş olan ilgili yönetmeliğe BURADAN erişilebilir.

Öğrencilerimizin özellikle aşağıdaki maddede belirtilen hususları göz önünde bulundurması önemle rica edilir.

(1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı ve öncesinde enstitüye kayıtlı olup danışman atanmaması, tez konusu ve tez başlığı belirlenmemesi, tez izleme komitesi kurulmaması nedenleriyle tez önerisi savunması yapamamış ve bu sebeple kaydı silinenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde enstitü müdürlüklerine şahsen başvurarak 46, 47, 48 ve 49 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılmasını talep edebilir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan öğrencilerin, bu Yönetmelikte düzenlenen sürelerin geçmiş olması hâlinde enstitü ile ilişikleri kesilir.

(2) Kendilerine tebligat yapıldığı halde danışmanı ile irtibata geçerek tez konusu belirlemedikleri veya tez önerisi savunmadıkları için kayıtları silinen öğrenciler birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.”

30/01/2018
265 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00