Klinik Araştırmalar ve Büyük Veri Semineri Gerçekleştirildi

Günden güne artan verinin önemi, veri bilimindeki çalışmaların da hız kazanmasını sağlamıştır. Veri bilimciler, günümüzde yığınla biriken hatta artık büyük veri olarak ifade edilen veri ile farklı alanlarda birçok probleme çözüm aramaktadır. Bu alanlardan birisi de sağlıktır.

Enformatik Bölümü başta öğrencileri olmak üzere birçok kişinin konuya dikkatini çekmek ve gelecek araştırmalara ışık tutabilmek adına seminer çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda 29 Kasım tarihinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan SATMAN’ın konuşmacı olduğu “Klinik Araştırmalar ve Büyük Veri” konulu bir seminer gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Satman, seminerde sağlık alanında kayıt altına alınan verinin büyüklüğü, niteliği, içeriği, veri biliminin bu alandaki önemi gibi konulara değinmiş; özellikle ülkemizde ihtiyaç duyulan veri analizi araştırmaları hakkında bilgi vermiştir. Enformatik Bölümü’nün bu araştırmalar açısından önemini vurgulayan Prof. Dr. Satman, büyük verinin analizi konusunda kurumlar arası işbirliğinin olmazsa olmaz olduğunu belirtmiştir.

04/12/2017
154 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00