Arş. Gör. Fatma Önay KOÇOĞLU’nun Doktora Tez Savunması Öncesi Herkese Açık Sunumu Hakkında

Anabilim dalımız doktora öğrencilerinden Arş. Gör. Fatma Önay KOÇOĞLU, doktora tez savunması öncesi herkese açık sunumunu 6 Ekim 2017 Cuma günü Saat 10:30’da Enformatik Bölümü Doktora Salonunda gerçekleştirecektir. İlgilenenlere duyurulur.

Doktora Tez Başlığı: “Müşteri Kayıp Analizi Probleminin Çözümünde Analitik Yaklaşımlar”

01/10/2017
356 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00