Kemal Şahin’in Doktora Tez Savunma Sınavı Öncesi Herkese Açık Sunumu Hakkında

Bölümümüz doktora öğrencilerinden Kemal ŞAHİN, “Bilgi Teknolojileri Alanında Mesleki Uygunluk ve Yeterlilik Ölçeklerinin ve Yazılımın Geliştirilmesi” başlıklı doktora tezi için, doktora tez savunma sınavı öncesi herkese açık sunumunu gerçekleştirecektir.

Sunum 6 Ekim 2017 tarihinde saat 13:00’te Enformatik Bölümü Doktora Sınıfında gerçekleştirilecektir. İlgilenen herkese duyurulur.

Tez Özeti:

Bilgi teknolojilerinin kullanımı, her geçen gün hayatımızın bir çok alanında yaygınlaşmaktadır. Bilişim sektörünün sürekli bir devinim içerisinde olması yazılım mühendisliği, bilişim teknolojileri öğretmenliği, sosyal medya uzmanlığı vb. mesleklerde nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı da arttırmıştır. Ayrıca, istidam edilen insanların, kişisel motivasyonu, kurum içi iletişim ve takım/ekip bilinci gibi faktörler mesleki uyumluluğu ve iş gücü verimliliğini de etkilemektedir. Bu çalışma kapsamında Türkiye Bilişim sektörüne yönelik mesleki uyumluluk ve yeterlilik ölçeği ve ölçeğe ilişkin web tabanlı yazılım geliştirilmiştir. Araştırma iki bölümden meydana gelmektedir. Öncelikli olarak Türkiye bilgi teknolojileri alanındaki meslek tanımları ve meslek ağacı yapılandırılmıştır. Bu noktadan hareket ile var olan meslek tanımlarının incelenmesinin yanı sıra, sektördeki büyük ve orta ölçekli firmaların organizasyon şeması analiz edilmektedir. Meslek tanımları çıkartıldıktan sonra mesleklerin içerikleri ve kişilik envanterleri araştırılmıştır. Elde edilecek nicel ve nitel veriler bir arada kullanılacak ve karma yapı olarak adlandırılan araştırma deseni içerisinde değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, Türkiye bilişim sektörü için özel olarak geliştirilmiş bir mesleki uygunluk ölçeği ve web tabanlı yazılım geliştirilmiştir.

 

22/09/2017
357 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00