Bölümümüzden İç Denetim Birimi Personeline “Bilgi Yönetimi” Eğitimleri

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile Üniversitemiz İç Denetim Birimi personeline, 22 Şubat – 22 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü doktora sınıfında  “Bilgi Yönetimi” eğitimleri verilmiştir. Aşağıda belirtilen program doğrultusunda gerçekleşen eğitimlere Birim Başkanı Ahmet ARSLAN ve İç denetçiler Şinasi ÖZTÜRK, Cengiz KIZIL, Ali YAKUT, Yavuz ALTINAY, Uğur DOĞAN, Hasan YILMAZ, Abubekir KAYMAZ katılmıştır. 22 Mart 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Profesörler evinde katılımcı ve eğitmenlere katılım ve teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.

  1. Temel Kavramlar (Yrd. Doç. Dr. Çiğdem EROL) (3 Saat) – 22 Şubat 2017
  2. Bilgi Sistemleri (Yrd. Doç. Dr. Çiğdem EROL) (3 Saat) – 23 Şubat 2017
  3. Sistem Analizi ve Tasarımı (Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN) (3 Saat) – 1 Mart 2017
  4. Bilgi Yönetimi (Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN ve Dr. Serra ÇELİK) (3 Saat) – 2 Mart 2017
  5. Bilgi Güvenliği (Öğr. Dr. Murat GEZER) (6 Saat) – 7-8 Mart 2017
  6. Bilişim Hukuku (Av. Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN)  (3 Saat) – 16 Mart 2017
  7. Proje Yönetimi (Yrd. Doç. Dr. Zerrin AYVAZ REİS) (3 Saat) – 22 Mart 2017

28/03/2017
576 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00