“Endüstri 4.0’ın Üniversite ve Eğitime Uyarlanması Çalıştayı” Üniversitemiz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirilmiştir

Bölümümüz ve Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUYAMER) ile Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi işbirliğinde 15 Mart 2017 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nde “Yeni Nesil Bilişim Uygulamaları için Güçlerimizi Birleştiriyoruz: Endüstri 4.0’ın Üniversite ve Eğitime Uyarlanması Çalıştayı II” isimli bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. İlki 19 Ocak’ta Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayın ikincisinde üniversitelerin yanı sıra farklı sektör katılımcıları da yer almıştır.

Çalıştayın ilk oturumunda Endüstri 4.0’ın içeriği, günümüz ve geleceğe yönelik ihtiyaçlar, Endüstri 4.0’ın  uygulanma sürecinde olası yol haritası, eğitim ayağında yapılması gerekenler üzerinde bir beyin fırtınası gerçekleştirilmiştir. HPE Aruba’dan Metin SÖNMEZ, TOYOTA Boshoku’dan Yener TUTLUER ve Enocta’dan Gonca KARA DEMİR sektörel bazda Endüstri 4.0 şirket hedefleri ve planlarını, bu doğrultuda ortaya çıkan ihtiyaçları, üniversitelerden beklentilerini dile getirmişlerdir.

İkinci oturumda ise her iki üniversitenin akademisyenlerinden oluşan ve ilk çalıştayda belirlenen çalışma grubu tarafından aşağıda belirtilen konu başlıklarında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

  • “Endüstri 4.0’ın Tanımlanması ve Tarihçesi” (Öğr. Gör. Dr. Murat GEZER)
  • “Endüstri 4.0’ın Uygulama Alanları ve Uygulamaları”(Yrd. Doç. Dr. İhsan Hakan SELVİ)
  • “Endüstri 4.0’ın Eğitimde Uygulanması” (Yrd. Doç. Dr. Çiğdem EROL)
  • “Üniversite Eğitiminde Endüstri 4.0 İçin Yol Haritası Oluşturulması” (Arş. Gör. Dr. Zeki ÖZEN)
  • “Üniversite Eğitiminde Endüstri 4.0 Pilot Uygulaması” (Arş. Gör. Muhammed Kürşad UÇAR)
  • “Endüstri 4.0 İşgücü Beklentisi” (Arş. Gör. Fatma Önay KOÇOĞLU)
  • “İstanbul Üniversitesinde İnsan Bilgisayar Etkileşimi Çalışmaları”  (Arş. Gör. Emre AKADAL)

Çalıştay sonucunda; Endüstri 4.0 için eğitim modeli geliştirmek adına öncelikle Endüstri 4.0 odak noktalarının belirlenmesi ve sonrasında bu odak noktaları çerçevesinde eğitim programlarının tekrar planlanması, eğitimlerin planlanırken üniversite eğitiminden önce özellikle meslek liselerinin de bu süreçte yer alması gerektiği,  Türkiye’nin Endüstri 4.0’a uyumlu hale getirilebilmesi sürecinde birçok kuruma ve kurumlar arası iş birliğine ihtiyaç duyulduğu, başta Endüstri 4.0’ın devlet politikası olarak benimsenmesi, kamu ve özel kuruluşların buna sahip çıkarak ilerletmesi gerektiği gibi çeşitli sonuçlara varılmıştır.

Ayrıca, Bölüm Başkanımız ve BUYAMER Müdürü Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN ve Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan TORKUL başkanlığında “Eğitim ve Endüstri 4.0”, Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alptekin ERKOLLAR başkanlığında “Endüstri 4.0 için Dijital Endeks Geliştirilmesi” konulu iki proje grubu oluşturulmuştur.

İki üniversite arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve özellikle Endüstri 4.0 konusunda ülkemizde emin adımlar atarak sağlam bir vizyon ve doğru bir yol haritası oluşturabilmek için fikir alışverişinde bulunulan ve ileriye yönelik çalışmaların başlangıcı yapılan bu çalıştayın devamı önümüzdeki günlerde gerçekleşecektir.

Diğer Katılımcılar: Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU (Sakarya Üniversitesi), Doç. Dr. Yılmaz UYAROĞLU (Sakarya Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Zümrüt ECEVİT SATI (İstanbul Üniversitesi), Arş. Gör. Dr. Elif KARTAL (İstanbul Üniversitesi), Arş. Gör. Dr. Serra ÇELİK (İstanbul Üniversitesi), Arş. Gör. M. Raşit CESUR (Sakarya Üniversitesi), Arş. Gör. Mehmet Selim DERİNDERE (İstanbul Üniversitesi), Nurettin ÖZTÜRK (Enocta), Nagehan ERBEYİN (Enocta), Nimet KUYAR (İstanbul Üniversitesi).

20/03/2017
1470 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00