Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması – 2016

Türkiye’nin kalkınmasında en önemli faktör olan eğitimin çağımızda daha etkili ve yaygın olabilmesi ancak teknoloji ve internet olanaklarından yararlanmakla mümkün olabilecektir. Bu gerçekten hareket ederek eğitimde teknolojiyi kullanmakta olan okul/eğitim kurumları, STK ‘lar ve özel yazılım şirketlerinin bu yarışmaya katılmaları ve örnek olabilecek uygulamalarını sunmaları beklenmektedir. Okullarımız için de çok önemli bir saygınlık olan bu yarışma sonucunda yapılmakta olan uygulamaları “VI. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler” Konferansı’nda (http://futurelearning.org.tr/) poster olarak sergileme ve tanıtma olanakları sağlanacaktır.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri törenle verilerek onurlandırılacaktır.
E-Dönüşüm yarışması, mesleki bilgi, sanat, kültür ve birçok alanda öğrenmeye dayalı kurumsal uygulamaları kapsadığı gibi kişi (veya bir ekip) tarafından üretilmiş, tasarlanmış teknoloji destekli eğitim ürünlerinin de (robot öğrenme, kod öğrenme, oyunla öğrenme, mobil öğrenme gibi) yarışmaya katılması söz konusu olabilecektir.

Yarışmalar iyi örneklerin ortaya çıkarılması ve daha iyi uygulamaların geliştirilebilmesi için önemlidir. Bu nedenle “VI. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler” Konferansı’nda ilk defa programa alınan bu yarışma TOVAK himayesinde her yıl devam ettirilerek eğitimde yeni örneklerin ve kaliteli uygulamaların gelişimine katkı sağlanacaktır. Verilecek ödüller maddi değerinden çok kurum ya da kişilerin iyi uygulamalarını geniş kitlelere tanıtarak onları onurlandıracak ve saygınlık kazandıracak olması bakımından önem taşıyacaktır.

“Eğitimde E-Dönüşüm Proje Yarışması – 2016” yönergesine ulaşmak için tıklayınız.

Yarışmaya katılmak isteyen Değerli Başvuru Sahibi,
Lütfen başvuru dokümanını, dokümandaki talimatlara uygun bir biçimde doldurunuz. ONAY bölümünü el yazısı ile doldurunuz, imzalayınız ve tarayınız. Sonrasında başvuru dokümanı (varsa) ek dokümalarla birlikte edonusum@tovak.org adresine ve bilgi olarak (CC) elifkartal86@gmail.com adresine gönderiniz.

Yarışma Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

07/03/2016
881 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00