Bildiriler 2011

Selçukcan Erol Ç., Akadal E., Olgun A., Ayvaz Reis Z., “New Address Of On-Campus Communication: A Pilot Study From Istanbul University”, 2nd World Conference on Information Technology – WCIT, TÜRKİYE, 22-27 Kasım 2011.

Özcan M., Özen Z., Erol Ç., Ayvaz Reis Z., “”Akademisyenler Için Kişisel Web Sitesi Hazırlama Sistemi””, Akademik Bilişim’11 – XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, MALATYA, TÜRKİYE, 1-4 Şubat 2011, ss.653-658.

Yüksel B., Yildizhan Y., Ertekin Ö., Onarici S., Külen O., Selçukcan Erol Ç., Kurtoğlu H., Cevher Keskin B., Kösesakal T., Gerdan Ö.F., Ünlü S., Gürün S., Altuğ G., Güneş G., Baykal A., Memon A., “Petrol Hidrokarbonlarıyla Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonunda Kullanılabilecek Organizmaların Belirlenmesi Ve İyileştirilmesi”, II Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi , ANKARA, TÜRKİYE, 22-25 Kasım 2011 , ss.666-674.

Özdemir Ş., Ayvaz Reis Z., Selçukcan Erol Ç., “Yazılım Ürünü Geliştirme Sürecinin Örneklenmesi”, Akademik Bilişim’11 – XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, MALATYA, TÜRKİYE, 1-4 Şubat 2011, ss.387-394.

Gülseçen S., Ayvaz Reis Z., Selçukcan Erol Ç., Kartal Karataş E., Gezer M., Şimşek İ., Asaadi Y., Derelioğlu Y., Yildirim K., Gürsul F., Mutlu Bayraktar D., Şişman B., Özen Z., “Teaching Computer Programming Online Or Face To Face: A Quantitative Study”, 2nd World Conference on Information Technology – WCIT-2011, TÜRKİYE, 22-27 Kasım 2011.

Özdemir, Ş., Ayvaz Reis, Z., Uğraş, T., Koçoğlu, F. (2011). How much the concept of e-government and its applications came into our life: the case of informatics departments. WCIT-2011. 2nd World Conference On Informatıon Technology. Antalya / Turkey.

Özdemir, Ş. (2011). Oyun Tabanlı Öğrenmede Geogebra Kullanımı: Köklü Sayılar Keşif Oyunu. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY.

Ayvaz Reis, Z., Özdemir, Ş. (2011). Using Geogebra As An Information Technology Tool: Parabola Teaching, World Conference on Learning, Teaching and Administration, Procedia – Social and Behavioral Sciences Volume 9, 2010, Pages 565-572 Published by Elsevier.

16/01/2015
591 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00