Bildiriler 2012

Ecevit Sati Z., Özen Z., Koçoğlu F.Ö., Kartal Karataş E., Selçukcan Erol Ç., “Yerel Yönetimlerde E-Devlet Uygulamaları: İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesi”, VI. İstanbul Bilişim Kongresi, “Akıllı Yaşam Ve Başarı Örnekleri: Akıllı Şehirler”, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-8 Kasım 2012, ss.61-75.

Lepkova N., Arslan V., Rimkuviene S., Selçukcan Erol Ç., Gülseçen S., “Distance Learning In Lithuania And Turkey: A Comparative Study”, 4th International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learnin, TÜRKİYE, 14-16 November 2012 , pp.259-279.

Selçukcan Erol Ç., Çelik S., Gezer M., Gülseçen S., “Clustering Of Microarray Data Analysis”, International Conference on Bioinformatics and Computational Biology – BIOCOMP BG 2012, BULGARISTAN, 20-21 Eylül 2012, vol.P54.

Kartal Karataş E., Selçukcan Erol Ç., Gülseçen S., “Türkçeleştirebilişim”, XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, UŞAK, TÜRKİYE, 1-3 Şubat 2012.

Akadal, E.; Özdemir, Ş.; Ayvaz Reis, Z. (2012). The Analysis of Category of Educational Applications in Online Mobile Application Markets. Future Learning 2012 4th International Future Learning Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, 14-16 November 2012, Istanbul University, Istanbul, Turkey.

Özdemir, Ş.; Ayvaz Reis, Z.; Karadağ, Z. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Adaylarının Birinci Dereceden Problem Çözme Alışkanlıklarının Açınsanması. I. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference. Bayburt Turkey.

Ayvaz Reis, Z.; Öztürk Kara, E.; Özdemir, Ş. (2012). Investigating the Web Based Distance Education Modules among Teacher Candidates in Special Education. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 ISBN 1-880094-92-4, (pp. 103-108), (pp. 103-108). Chesapeake, VA: AACE., Retrieved from http://www.editlib.org/p/39545.

Balaban, E.; Çelik, S.; Özdemir, Ş. (2012). Yaşanabilir Şehirler Modelinin Kurulması ve Bilişim-İletişim Teknolojilerinin Bu Model Üzerinde Etkisi. VI. İstanbul Bilişim Kongresi, 7-8 Kasım 2012, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

 

16/01/2015
504 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00