Bildiriler 2013

Selçukcan Erol Ç., “Bioinfonomics”, International Conference of  Infonomics in Frame of Informatics , 14 November 2013.

Selçukcan Erol Ç., Koçoğlu F.Ö., Özen Z., Kartal Karataş E., “Kamu Kurumlarında Elektronik İmza Hakkında Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, of International Conference on Information Security and Cryptology, TÜRKİYE, 20-21 Eylül 2013, pp.111-115.

Özen Z., Kartal E., Selçukcan Erol Ç., Selçukcan Büyükkutlu F., “Kalp Hastaları Için Bilgi Kaynağı Olarak Internet”, 18. Türkiye’de İnternet Konferansı, Inet- tr 13, İSTANBUL, TÜRKİYE, 9-11 Aralık 2013, ss.165-169 .

Ecevit Sati Z., Kartal Karataş E., Özen Z., Koçoğlu F.Ö., Selçukcan Erol Ç., “E-Üniversite’Ye Yolculuk”, Akademik Bilişim 2013, ANTALYA, TÜRKİYE, 23-25 Ocak 2013.

Özdemir, Ş.; Akadal, E.; Ayvaz Reis, Z. (2013). Uygulama Marketlerinin Eğitim Kategorisi Altındaki Uygulamalarının İncelenmesi. Akademik Bilişim 2013, X. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 23-25 Ocak 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Akadal, E.; Özdemir, Ş.; Ayvaz Reis, Z. (2013). GNU Özgür Belgeleme Lisansı (GFDL) Kapsamındaki Dokümanlar İçin Bir Çevrimiçi Arşiv Geliştirilmesi. Akademik Bilişim 2013, X. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 23-25 Ocak 2013, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

 

 

16/01/2015
604 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00