Makaleler 2012

Selçukcan Erol Ç., Özdemir Ş., Özen Z., Akadal E., Ayvaz Reis Z., “Fibonacci Spiral In Sunflower With Geogebra”, Journal Of Educational And Instructional Studies In The World, vol.2, no.25, pp.190-201, 2012.

Selçukcan Erol Ç., Kartal Karataş E., Özen Z., Gülseçen S., “Cloud Computing And Some Scenarios For Its Application In Universities”, European Researcher, vol.30, no.3, pp.1515-1526, 2012.

Gülseçen S., Ayvaz Reis Z., Selçukcan Erol Ç., Kartal Karataş E., Gezer M., Şimşek İ., Asaadi Y., Derelioğlu Y., Yildirim K., Gürsul F., Mutlu Bayraktar D., Şişman B., Özen Z., “Teaching Computer Programming Online Or Face To Face: A Quantitative Study”, AWERProcedia Information Technology & Computer Science, vol.1, pp.1093-1099, 2012.

Selçukcan Erol Ç., Akadal E., Olgun A., Ayvaz Reis Z., “New Address Of On-Campus Communication: A Pilot Study From Istanbul University”, AWERProcedia Information Technology & Computer Science, vol.1, pp.1347-1351, 2012.

Özdemir Ş., Ayvaz Reis Z. (2012). The Effect Of Dynamic And Interactive Mathematics Learning Environments (Dimle), Supporting Multiple Representations, On Perceptions Of Elementary Mathematics Pre-Service Teachers In Problem Solving Process, Mevlana International Journal of Education (MIJE), vol.3, pp.85-94.

Ayvaz Reis, Z.; Baktır, H. Ö.; Çelik, B.; Erkoç, M. F.; Özçakır, F. C.; Özdemir, Ş.; Şahin, K. (2012). Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri Üzerine Bir Karşılaştırma Çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education and Teaching), Mayıs, Haziran, Temmuz 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISSN: 2146-9199, Sayfa: 42-58.

 

16/01/2015
619 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00