Bildiriler 2014

Gezer M., Çelik S., Selçukcan Erol Ç., “Free Drops From Cloud In Bioinformatics”, 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning , İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-7 Mayıs 2014, pp.11-11.

Özen Z., Kartal Karataş E., Selçukcan Erol Ç., Koçoğlu F.Ö., “Bilgi Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma”, XVI. Akademik Bilişim Konferansı, İÇEL, TÜRKİYE, 5 Şubat – 7 Mayıs 2014.

Atasoy Y., Selçukcan Erol Ç., Ayvaz Reis Z., Gülseçen S., “Bilgi Ekonomisi Açısından Biyoçeşitliliğin Ekonomik Değeri”, Akademik Bilişim’14 – XVI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, İÇEL, TÜRKİYE, 5-7 Şubat 2014.

Ak O., Özdemir Ş., Ayvaz Reis Z., “Determining The Hierarchy Of Education Criteria In Educational Games By Using Ahp “, 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-7 Mayıs 2014, pp.1-1.

Bello M., Özdemir Ş., Gülseçen S., “Cultural E-Learning Through Erasmus Experience Management “, 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-7 Mayıs 2014, pp.1-1.

Gülseçen S., Özdemir Ş., Gezer M., Akadal E., Özen Z., “The Good Reader Of Digital World, Digital Natives: Are They Good Writer Of That World?”, 6th World Conference on Educational Sciences, VALLETA, MALTA, 6-9 Şubat 2014, pp.00-00.

Gülseçen, S.; Özdemir, Ş.; Çelik, S.; Uğraş, T.; Özcan, M. (2014). Dijital Dünyadan Yansımalar: Bilgide ve Vatandaşlıkta Değişim. XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildiri Kitapçığı (İNET-TR’13). 223-227. ISBN:978-605-85087-1-2.

Derindere M.S., & Göçer Ö. (2014). Cynefin Framework for Decision Makers for Information Systems Security in the face of Information Asymmetry. 5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning. İstanbul.

 

 

 

16/01/2015
1407 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00