Enformatik Bölümü Bilişim Seminerleri/2012-13 Bahar Dönemi

Tarih

Konu Başlığı

Konuşmacı

12 Mart 2013

"Yapay Sinir Ağları ile Yazılım Projesi Maliyet Tahmini"

Arş. Gör. Elif KARTAL
İstanbul Üniversitesi

19 Mart 2013

"Bilişim Hukukunda Kaynak Kod İntihali"

Arş. Gör. Zeki ÖZEN
İstanbul Üniversitesi

26 Mart 2013

"Popüler Mobil İşletim Sistemleri "

Arş. Gör. Emre AKADAL
İstanbul Üniversitesi

2 Nisan 2013

"Proje Yönetim Teorisi ve Yeni Proje Yönetim Yaklaşımları"

Arş. Gör. Mehmet Selim DERİNDERE
İstanbul Üniversitesi

9 Nisan 2013

"Bir Karar Analizi Yaklaşımı: Analitik Hiyerarşi Proses (AHP)"

Arş. Gör. Şebnem ÖZDEMİR
İstanbul Üniversitesi

16 Nisan 2013

"Geçmişten Günümüze Veri Analizi"

Arş. Gör. Serra ÇELİK
İstanbul Üniversitesi

30 Nisan 2013

"Veri Madenciliğinde Bazı Veri Ayrıklaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması"

Arş. Gör. Fatma Önay KOÇOĞLU
İstanbul Üniversitesi

7 Mayıs 2013

"Şehir ve Bölge Planlama için yeni bir metrik önerisi: Kentsel Boğuculuk"

Yrd. Doç. Dr. R. Haluk KUL
Beykent Üniversitesi

14 Mayıs 2013

"Veri Madenciliğinde Açık Kaynak Kodlu KNIME ile Gerçek Verilerle Bir Analiz ve Raporlama"

Doç. Dr. Gökhan SİLAHTAROĞLU
Beykent Üniversitesi

21 Mayıs 2013

"Bilimsel Yöntem ve İnternetin Bu Sürece Etkileri"

Prof. Dr. Yavuz ÇOTUK
İstanbul Üniversitesi

10 Haziran 2013

"Near Field Communication"

Doç. Dr. Vedat Coşkun
Işık Üniversitesi

11 Haziran 2013

"Bilgisayar Ağlarında Güvenlik "

Yrd. Doç. Dr. M. Ali AYDIN
İstanbul Üniversitesi

18 Haziran 2013

"Mobil Öğrenme "

O. Sertürk BAKİOĞLU
Enocta

06/03/2014
1013 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00