İstanbul Üniversitesi
http://informatics.istanbul.edu.tr/?p=13988
Export date: Fri Apr 20 16:23:47 2018 / +0000 GMT

IV. Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı İstanbul Üniversitesi Önderliğinde Muğla Ören’de Gerçekleştirildi


İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD)'nin ortak çalışmasının bir ürünü olan ve yılda iki kez düzenlenen Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı Türkiye'deki uzaktan eğitim sorunlarını değerlendirme ve sonuç çıktıları ile bu sorunları aydınlığa kavuşturma çabasının bir ürünüdür. Çalıştayın eş başkanlığını İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN, TBV Ankara Temsilcisi Dr. Aydın KOLAT ve TBD Yönetim Kurulu üyesi Levent KARADAĞ yürütmektedir.

2004 yılından bu yana, iki yılda bir düzenlenen International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning (Future-Learning) konferansları ile konu uluslararası boyutta da değerlendirilmekte, tüm dünyadan akdemiysen, araştırmacı, öğretmen, öğrenci ve ilgili bireyler arasında son gelişmeler akademik olarak tartışılmaktadır.

Çalıştay sayesinde üniversiteden özel sektöre pek çok katılımcı ile e-öğrenme deneyimleri paylaşılmakta, üniversite ve sektördeki sorunlara çözümlerin üretilmesine çalışılmakta, yeni başlayacak kurumlara/şirketlere yol gösteren ulusal çapta bir platform oluşturulmaktadır.

İlk Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayı Muğla-Akyaka'da, ikincisi ODTÜ'de üçüncüsü de İstanbul Üniversitesi'nde yapılmıştır. Bu zamana kadar yapılan çalıştaylarda; uzaktan eğitim ve e-öğrenme konusunda deneyimli ve henüz deneyim kazanmamış Üniversiteler ile Kurumlar / Şirketlerin mevcut durumu analiz edilmiş, sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde tartışılmış; karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve alanın ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekenler büyük ölçüde belirlenmiştir. Bu sene dördüncüsü düzenlenmiş olan çalıştay 23-25 Mayıs 2013 tarihlerinde, Muğla'nın Ören beldesinde gerçekleşmiştir.

Çalıştayda, çalışma grupları tarafından özellikle tartışılan güncel konu başlıkları:

  • Fatih projesinin güncel durumu, bundan sonra gerçekleştirilecek adımların önem sırası ve AB tarafından Fatih projesi kapsamında verilecek desteklerin hangi konularda ve hangi öncelikle yapılması gerektiği

  • Türkiye'de Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Algısı: e-Öğrenme hak ettiği ilgiyi görüyor mu?

  • Mobil Öğrenme


Çalıştay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin verdiği destek ve YÖK Uzaktan Eğitim Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Nurettin ŞİMŞEK, MEB YEĞİTEK'ten Eğitim Yayınları ve İçerik Yönetimi Grup Başkanı Mustafa İLKHAN, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi'nden Ercan BOYAR ve AB Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektör Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa BALCI'nın katılımlarıyla başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.

Çalıştayın ilk gününde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU evsahipliğinde üniversite ve uzaktan eğitim çalışmaları hakkında bilgi alınmış ve Kopya Heykeltıraşlık Eserleri Müzesi ziyaret edilmiştir.

Çalıştay boyunca Ören Belediyesi pek çok konuda destek vermiş, çalıştayın ikinci günü Ören Belediye Başkanı Kazım TURAN çalışmaları yerinde izlemiştir.

Dördüncü Ulusal Uzaktan Eğitim ve e-Öğrenme Çalıştayına Türkiye'nin farklı bölgelerindeki üniversitelerden (Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Muğla Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi), özel sektörden (Enocta, BilgeAdam, Vodafone), Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ve çevre okullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan 41 kişi katılmıştır.

Algının değişmesi üzerine yoğunlaşılan çalıştayda, Fatih Projesi de AB desteklerinin alınması boyutuyla çalışılmıştır.

Çalıştayın misyonlarından biri olan düzenlendiği bölgede bulunan üniversiteler ve yerel yönetimlerle işbirliği yapma hedefi, bu etkinlikte de amacına ulaşmış, kurumlar arası sinerji oluşturarak, uzaktan eğitim konusuna tüm tarafların dikkatini çekmiştir.

Post date: 2013-05-28 16:00:05
Post date GMT: 2013-05-28 13:00:05

Post modified date: 2013-11-29 11:13:31
Post modified date GMT: 2013-11-29 09:13:31

Export date: Fri Apr 20 16:23:47 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://informatics.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com