IV. Ulusal Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme Çalıştayı Gerçekleştirilecektir

23-25 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Türkiye Bilişim   Vakfı (TBV) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliği ile “Ulusal Uzaktan   Eğitim ve E-Öğrenme Çalıştayı”nın dördüncüsü Muğla-Milas-Ören’de   gerçekleştirilecektir. Çalıştaya Muğla Üniversitesi de destek vermekte olup YÖK,   Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Özel Sektör   Firmaları katılacaktır. Çalıştayda Fatih Projesinin güncel durumu ve Avrupa   Birliğinin Fatih Projesi kapsamında vereceği desteklerin hangi konularda ve   hangi önceliklerde olması gerektiği tartışılacaktır.

17/05/2013
1270 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00