Tez Aşamasında Olan Öğrecilerin Dikkatine

Tez Adı Bildirilmesi
İ.Ü. Lisansüstü Yönetmeliğinin 14. ve 31. maddeleri gereğince; Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından gönderilen, tez danışmanının tez konusu önerisi ile birlikte yabancı dildeki tez adının ve konunun vereceği amaç ve içeriğini açıklayan yazısının da ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitümüze gönderilmesi gerekmektedir. Enstitü Kurul kararı gereği teklif edilen tez adının en fazla 12 kelimeden oluşmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. İlgili form Enstitümüz web sitesinde (www.fbe.istanbul.edu.tr) öğrenci işleri/ formlar bölümünde yayınlanmıştır.

23/09/2010
432 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü
Kalenderhane Mah. Bozdoğan Kemeri Cad. No:13 PK 34134 Vezneciler-Beyazıt-Fatih/İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00